V Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM

Piąta edycja konkursu dobiegła końca, lecz dla organizatorów ma ona szczególne znaczenie z dwóch powodów, po pierwsze dlatego, gdyż jest już edycją jubileuszową. Po drugie, poprzez wcześniejszy termin organizacji XXIV PFNiS w b.r., i termin nadsyłania zgłoszeń prac do 30.09, nasz konkurs stał się poniekąd konkursem wakacyjnym, więc tym bardziej, cieszy nas fakt dużego zainteresowania w nim studentów. Plastyczne odpowiedzi na hasło „Przestrzenie wrażliwości” nie tylko ukazują wieloaspektowe zakresy interpretacyjne ich twórców, lecz konstytuują kolejny dowód na to, że sztuka i działania twórcze są potrzebne zawsze, także w tym trudnym, covidowym czasie. Dlatego przyjmujemy założenie, że w naszym konkursie nigdy nie ma przegranych.

Na tegoroczną edycję
V Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje” 2021
Wpłynęło 31 prac z pięciu Wydziałów: Wydziału Biologii, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych.
Prace zostały wykonane w różnorodnych technikach plastycznych, malarskich, rysunkowych, graficznych, fotograficznych oraz technikach mieszanych.


Lista tegorocznych Laureatów przedstawia się następująco:
I Nagroda JM Rektora UAM – Beata Napierała Wydział Studiów Edukacyjnych
II Nagroda Dziekana WSE – Adrianna Kała Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
III Nagroda Dziekana WAiK – Olga Żyminkowska Wydział Filozoficzny
Nagroda Specjalna Rodziny Patrona – Alicja Król Wydział Studiów Edukacyjnych


I Wyróżnienie – Misza Gryczan Wydział Biologii
II Wyróżnienie – Zuzanna Wilczyńska Wydział Studiów Edukacyjnych
III Wyróżnienie – Weronika Flieger Wydział Studiów Edukacyjnych
Wyróżnienie Akademickie – Olga Żyminkowska Wydział Filozoficzny

Prezentację wystawy pokonkursowej on-line, zrealizowanej przez Studio Filmowe UAM, będzie można zobaczyć w ramach edycji XXIV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w terminie od 08-19.11.2021 r.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani w najbliższym czasie o formie i terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym Laureatom oraz wszystkim Uczestnikom konkursu z życzeniami niegasnącej pasji tworzenia i czerpania radości z kontaktu ze sztuką. Specjalne podziękowania i wyrazy wdzięczności kierujemy do Fundatorów nagród oraz Jurorów Komisji Konkursowej i do wszystkich osób, które w jakimkolwiek stopniu, przyczyniły się do zaistnienia tej twórczej inicjatywy.

Organizator konkursu prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek Laboratorium Edukacji Artystycznej
Sekretarz konkursu – Malwina Dobrogojska Prezes Studenckiego Koła Edukacji Artystycznej „Pro Arte” Wydział Studiów Edukacyjnych UAMComments are closed.