Wykład fakultatywny Metafizyka miłości. Schopenhauer, Feuerbach, Houellebecq

Zapraszam Studentki i Studentów na wykłady fakultatywne – Metafizyka miłości. Schopenhauer, Feuerbach, Houellebecq prowadzone w semestrze zimowym 2015/2016.

Diagnozowanie współczesnych stosunków międzyludzkich skłania nas niejednokrotnie do przekonania o  postępującym procesie detronizacji miłości na rzecz  innych, efemerycznych (i feerycznych) quasi-wartości ponowoczesnego świata. Wydaje się zasadne, by ponowić próbę zmierzenia się z nieustępliwą aporią, towarzyszącą uczuciu, któremu, jak powszechnie wiadomo, niejedno nadano imię.

Tym razem, w konwencji komparatystycznej, zwrócimy uwagę na miłości de/konstruowaną w objęciach takich m.in. pojęć, jak: miłość rzeczywista – miłość zmysłowanarzędzie Absolutu (Ludwig Feuerbach), metafizyka miłości płciowejczłowiek w (nie)woli gatunku (Artur Schopenhauer) czy barbarzyństwo natury, bezbrzeżne uczucie i chwilowy układ cząstek elementarnych (Michel Houellebecq).

Dr Mirosław Piechowiak

Comments are closed.