Względność w fizyce i w filozofii

Wydział Fizyki i Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Pracownia Pytań Granicznych UAM, Sekcja Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa

Filozoficznego i Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają na XI

Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki

„WZGLĘDNOŚĆ W FIZYCE I W FILOZOFII”

6 marca 2015 r., aula Wydziału Fizyki, ul. Umultowska 85

Program - Względność w fizyce i filozofii

Comments are closed.