X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FILOZOFII FIZYKI

Konferencja organizowana przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii oraz Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

i Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego

POZNAŃ 7 – 8 III 2014 r.

Aula im. Prof. A. Piekary, Wydział Fizyki UAM

DETERMINIZM A NAUKOWE OBRAZY ŚWIATA

7 marca, piątek

9:00 Otwarcie – prof. Zdzisław Błaszczak, prof. Antoni Szczuciński

Część I, przewodniczący prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak

9:10 Wystąpienia oficjalne

9:20 Udział filozofii w budowaniu naukowych obrazów świata, prof. Barbara Kotowa, Instytut Filozofii UAM

9:50 Ewolucja pojęć filozoficznych a współczesna fizyka, ks. prof. Janusz Mączka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

10:20 Czy Wszechświat jest tylko informacją?, prof. Henryk Szydłowski, Wydział Fizyki UAM

10:50 Ukryta harmonia Wszechświata, prof. Henryk Drozdowski, Wydział Fizyki UAM

11:20 Przerwa kawowa

Część II, przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Dobek

11:50 Bóg gra w kości z demonem Laplace’a, prof. Antoni Wójcik, Wydział Fizyki UAM

12:20 Czy mechanika klasyczna jest deterministyczna a kwantowa probabilistyczna?, prof. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

12:50 Kwantowa teoria prawdopodobieństwa a ontologia, dr Marek Woszczek, Instytut Filozofii UAM

13:20 Wczesny wszechświat koronnym świadkiem chaotycznego zachowania?- filozoficzne implikacje chaosu deterministycznego w modelach kosmologicznych, prof. Marek Szydłowski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Paweł Tambor, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

13:50 Przerwa obiadowa

Część III, przewodniczący prof. dr hab. Paweł Zeidler

15:00 Determinizm biologiczny –aspekty antropologiczne genetyki, prof. Elżbieta Pakszys, Instytut Filozofii UAM

15:30 Determinizm biologiczny w centrum debaty fizyków lat trzydziestych i czterdziestych dwudziestego wieku, ks. dr Mirosław Twardowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

16:00 Eugenika i genetic enhancement – poszerzanie horyzontów czy ograniczenie swobody? Etyczne uzasadnianie modyfikacji genetycznych a determinizm genetyczny, mgr Filip Bardziński, Instytut Filozofii UAM

16:30 Utopistyka i powrót fronesis – nauki społeczne wobec nauk o złożoności, dr Andrzej W. Nowak, Instytut Filozofii UAM

17:00 Pojęcie determinizmu a edukacja szkolna, dr Joanna Chrzanowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle’a

8 marca, sobota

Część IV, przewodniczący dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM

9:00 Determinizm w ujęciu J. Łukaszewicza, dr Tomasz Albiński, Instytut Filozofii UAM

9:30 Joachima Metallmanna koncepcja determinizmu, ks. prof. Janusz Mączka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

10:00 O spekulatywnym rozumieniu pojęcia "determinacja", dr Krzysztof Kiedrowski, Instytut Filozofii UAM

10:30 O "argumencie dziury" raz jeszcze. Determinizm a spór relacjonizmu z absolutyzmem, mgr Damian Luty, Instytut Filozofii UAM

11:00 Przerwa kawowa

Część V, przewodnicząca prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak

11:30 Fizyka a magia: W sprawie oddziaływania na odległość, dr hab. Jan Czerniawski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

12:00 Observables from accelerometer and gyro measurements in free fall in space, prof. Bogdan Maruszewski, Politechnika Poznańska, dr dr Krzysztof Vorbrich, Centrum Badań Kosmicznych PAN

12:30 Filozofowanie w kontekście hormezy radiacyjnej. Czy zawsze promieniowanie jonizujące determinuje zniszczenie?, dr Tomasz Kubiak, Wydział Fizyki UAM

13:00 O „kruchości” determinizmu w mechanice kwantowej, Aleksandra Sulczewska, lic.,Instytut Filozofii UAM

13:30 Determinizm filozoficzny a determinizm fizyczny, dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM, Instytut Filozofii UAM

14:00 Zamknięcie konferencji – prof. Zdzisław Błaszczak, dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM

Comments are closed.