XII edycja badania opinii studentów na temat satysfakcji ze swojej uczelni

Szanowni Państwo!

Koło Młodych Statystyków i Demografów (działające w Uniwersytecie Ekonomicznym) przeprowadza właśnie XII edycję badania opinii studentów na temat satysfakcji ze swojej uczelni oraz wybranych studiów – wiosna 2015. W tym roku po raz pierwszy ankietę wypełniają studenci wszystkich poznańskich uczelni publicznych. Badanie dotyczy m.in. oceny przebiegu procesu dydaktycznego, jakości kształcenia, jednostek funkcjonujących na uczelni. Zależy nam na reprezentatywności próby ze względu na uczelnię, wydział i rok studiów oraz płeć studenta. Prosimy studentów studiów stacjonarnych, studiującym na UAM w Poznaniu o wypełnienie ankiety.

Jest ona dostępna w internecie na http://bos2015.ankietka.pl.

Badanie jest anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 10 minut.

Formularz będzie aktywny do 30 kwietnia 2015.

Patronat nad badaniem objął Prorektor ds. Edukacji i Studentów UEP, natomiast patronat honorowy sprawuje Prezydent Miasta Poznania. Zgodę na przeprowadzenie badania wśród studentów UAM wyraził Prorektor ds. Kształcenia UAM.

Wyniki badania zostaną ogłoszone na konferencji, która odbędzie się 29 maja 2015.

Comments are closed.