XII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

XII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak
Wydział Fizyki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
Umultowska 85
61-614 Poznań
zetbe@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89c
60-568 Poznań
antonisz@amu.edu.pl

Zapraszamy do udziału w XII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FILOZOFII FIZYKI organizowanej przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, która odbędzie się 4-5 marca 2016 r. w auli Wydziału Fizyki UAM.

Trzysta pięćdziesiąt lat po Annus Mirabilis Izaaka Newtona, pamiętając o jego deklaracji: „Platon a także Arystoteles to moi przyjaciele, ale najlepszym moim przyjacielem jest prawda”, proponujemy wspólną refleksję filozofów, przyrodoznawców i artystów na temat: PRAWDA A POZNAWANIE ŚWIATA.

Sugerowane grupy tematyczne:

  • Rewolucja naukowa sprzed 350 lat – znaczenie Izaaka Newtona dla fizyki,
  • Filozoficzne pojmowanie prawdy i prawdy naukowej,
  • Prawda według fizyków,
  • Klasyczne ideały prawdy naukowej a współczesne problemy poznania naukowego,
  • Prawdziwość teorii kwantowych i kosmologicznych?
  • Kłamstwo w nauce?
  • Prawda artysty.

Termin zgłaszania tematów wystąpień: 31 stycznia 2016 r.

Forma zgłoszenia: e-mail na wskazane wyżej adresy z tematem i kilkuzdaniowym jego rozszerzeniem.

Szczegóły organizacyjne podamy w styczniu 2016 r.

Serdecznie pozdrawiamy

Zdzisław Błaszczak

Antoni Szczuciński

Comments are closed.