Z powrotem do Arystotelesa

Z powrotem do Arystotelesa

Instytut Filozofii UAM, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają na konferencję naukową, pt. Z powrotem do Arystotelesa

Po 24 stuleciach sięgamy do dzieł Stagiryty, by odpowiedzieć na pytanie: Cóż dziś po Arystotelesie? Czy hasło powrotu do dzieł największego greckiego filozofa jest w naszych czasach wciąż jeszcze uprawnione? A jeśli tak, to w jakiej dziedzinie? W grę wchodzi dowolny tekst Arystotelesa, od logiki przez dziedziny teoretyczne, aż do nauk praktycznych i wytwórczych. Proponowane ujęcie określonego wątku tematycznego może mieć charakter już to stricte historyczny (rekonstrukcyjny), już to bardziej adaptacyjny (uwspółcześniający).

Zgłoszone propozycje wystąpień zakwalifikowane zostaną na podstawie przysłanych abstraktów (max. 500 słów). Abstrakty prosimy nadsyłać na adres wesoly@amu.edu.pl do dnia 15 lipca 2016 r.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 października 2016 w PTPN w Sali Posiedzeń im. Seweryna Mielżyńskiego przy ul. Mielżyńskiego 27 w Poznaniu

Comments are closed.