Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 na Wydziale Filozoficznym UAM

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 na Wydziale Filozoficznym UAM

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 na Wydziale Filozoficznym UAM będą odbywały się w trybie mieszanym, tzn. wszystkie ćwiczenia w salach a wykłady w zależności od liczby studentów: większe grupy – wykłady online, mniejsze grupy – wykłady w salach wykładowych.

Comments are closed.