Zapisy na Specjalność nauczycielską

I rok, studia licencjackie, kierunek: Filozofia i specjalności: Etyka, Życie Publiczne, Komunikacja Społeczna.

Wszystkich zainteresowanych tematyką edukacyjną oraz zdobyciem kwalifikacji nauczycielskich – zapraszamy na zajęcia!

Podania* o przyjęcie na specjalność składamy w sekretariacie Instytutu Filozofii do dnia 20 lutego 2014.

Zajęcia na specjalności nauczycielskiej dla I roku licencjatu rozpoczynają się z początkiem semestru letniego.

W poniedziałek 26 lutego o godzinie 9:30 w sali 206 bud. C odbędzie się spotkanie organizacyjno-inauguracyjne.

Proszę zapoznać się z informacjami i programem specjalności nauczycielskiej dla studiów licencjackich http://filozof.amu.edu.pl/

Koordynatorka Specjalności Nauczycielskiej: dr Danuta Anna Michałowska

Dyżury w poniedziałki 3,10,24 lutego, 9:30-11:00, pok.2 bud. AB; damichal@amu.edu.pl

* Formularz podania dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie IF WNS. Podania o przyjęcie na specjalność nauczycielską przyjmowane będą w ramach ustalonego przez IF limitu miejsc. W przypadku większej ilości zgłoszeń o przyjęciu decydować będzie  średnia ocen z pierwszego semestru.

Struktura studiów na Specjalnościach Nauczycielskich

Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia, na studiach licencjackich I stopnia odpowiednio do realizowanej specjalności:

Etyka – przygotowanie do nauczania przedmiotu etyka (szkoła podstawowa

Filozofia, Komunikacja Społeczna – przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny w klasach IV – VI szkoły podstawowej)

Życie Publiczne – przygotowanie do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo (szkoła podstawowa)

Student realizuje program kształcenia nauczycielskiego do nauczania jednego przedmiotu dodatkowo, fakultatywnie i nieodpłatnie, z jednoczesną realizacją całości programu kształcenia na kierunku Filozofia i danej specjalności. Na przykład student specjalności Etyka na kierunku Filozofia realizuje: 1. program kształcenia w ramach przewidzianej puli godzin oraz 180 punktów ECTS. 2. program specjalności nauczycielskiej w ramach 450 godzin i 25 punktów ECTS (dotyczy rekrutacji 2012 i następnych).

Kształcenie nauczycielskie trwa 5 semestrów: I, II i III rok (studia pierwszego stopnia)

Profil i uprawnienia zawodowe absolwenta są szczegółowo opisane na w Opisie Absolwenta Specjalności Nauczycielskiej na kierunku Filozofia http://filozof.amu.edu.pl/specjalnosc-nauczycielska/

Comments are closed.