Zapisy w USOS do SGB

Studenckie grupy badawcze (SGB) to oferta specjalistycznych wykładów fakultatywnych, w roku akademickim 2014/2015 zajęcia w tej formie prowadzić będą:

  • Pojęcie polityki, rola intuicji w polityce, rola sumienia w polityce, przekonania moralne w polityce, odpowiedzialność w polityce, dr hab. Krzysztof Przybyszewski,
  • Filozofia i historia komunikacji, dr Michał Wendland,
  • Sprawdzanie wiedzy w refleksywnych praktykach, dr Jarosław Boruszewski, dr Krzysztof Nowak-Posadzy

Opisy poszczególnych zajęć i obowiązujących kryteriów przyjęć do grup wykładowych znajdują się na stronie Instytutu Filozofii.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt z wykładowcami (ostateczny termin przesłania zgłoszeń upływa 10.10.2014).

Rejestracji w systemie USOS dokonywać będzie mgr inż. Marek Hołowiecki.

Comments are closed.