ZMIANA TERMINÓW WNIOSKOWANIA O STYPENDIA

W związku z koniecznością dostosowania regulaminu pomocy materialnej, systemu USOS oraz USOSweb do ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)(Konstytucja dla nauki – Ustawa 2.0) w zakresie świadczeń dla studentów i doktorantów zmianie ulegnie harmonogram wnioskowania o stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. NOWY HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA ZOSTANIE WKRÓTCE UDOSTĘPNIONY.

Prosimy śledzić informacje:

1/na stronie:

https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej

2/ w USOSweb

3/ na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Studentów (wcześniej: dziekanat WNS)

Comments are closed.