„Praktyka edytorska” dla I roku studiów II-stopnia – Komunikacja społeczna

Zajęcia będą odbywały się w formie kształcenia na odległość.
Pierwsze obowiązkowe spotkanie: 8 października 2014 r., sala komputerowa w IF. Godz. 9:45 dla wszystkich grup.

Comments are closed.