Home » Biuletyn

Biuletyn

Zaproszenie (data publikacji 22.08.2022)


Zaproszenie (data publikacji 10.06.2022)


Zaproszenie (data publikacji 29.11.2021)


Zaproszenie (data publikacji 3.11.2021)

Zapytanie ofertowe 1:

Zapytanie ofertowe 2:


Zaproszenie (data publikacji 19.10.2021)

Zapytanie ofertowe 1: redakcja, prace wydawnicze i druk książki 3,9 arkusza 200 egz z wersją elektroniczną – Open Access.

Zapytanie ofertowe 2: redakcja, prace wydawnicze i druk książki 4,4 arkusza 200 egz z wersją elektroniczną – Open Access.


Zaproszenie