Home » CoOpera

CoOpera

Redaktor Serii / Herausgegeben von / General Editor: Ewa Nowak

Międzynarodowe Studia z Filozofii i Psychologii Życia Demokratycznego

Internationale Studien zur Philosophie und Psychologie des Demokratischen Lebens

International Studies on Philosophy and Psychology of Democratic Life

Rada Naukowa Serii:

Tadeusz Buksiński, Karolina M. Cern, Anna Jamroziakowa,
Piotr. W. Juchacz, Georg Lind, Dawn Schrader, Gerhard Seel, Jerzy Zajadło, Bartosz Wojciechowski

Tomy opublikowane:

  1. Tadeusz Buksiński, Ewa Nowak-Juchacz, Wolfgang H. Schrader, Beitrage zur Philosophischen Partnerschaft Deutschlands und Polens / Przyczynki do filozoficznego partnerstwa Niemiec i Polski. Poznań – Siegen (Poznań 2000)
  2. Ewa Nowak-Juchacz (red./hrsg.), Transcendentalna filozofia praktyczna (Poznań 2000)
  3. Piotr W. Juchacz, Roman Kozłowski (red./hrsg.), Filozofia a demo­kracja (Poznań 2001)
  4. Wilhelm Ostwald, Filozofia nauk przyrodniczych (Poznań 2002)
  5. Wilhelm Ostwald, Wybór pism z energetyki, monizmu, etyki, krytyki religii i reformy nauki (Poznań 2002)
  6. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak (red.), Edukacja demokratyczna (Poznań 2009)
  7. Ewa Nowak, Ethics in Progress/ Etyka w rozwoju wersja elektroniczna dostępna na stronie: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/592