Home » Doktorancka grupa badawcza – dr hab. Michał Wendland, prof. UAM

Doktorancka grupa badawcza – dr hab. Michał Wendland, prof. UAM

Główne nurty nowożytności: odrodzenia, oświecenia, rewolucje

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Wendland

Tematyka: Tematem spotkań będzie szeroko rozumiana nowożytność europejska z naciskiem położonym na historię intelektualną i kulturową. W trakcie cotygodniowych spotkań będziemy debatować nad tym, co ukształtowało nowożytność (a więc próba jej zdefiniowania), jak również nad tym, jakie dzisiejsze zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne itd. Pozostają pod wpływem nowożytności. Innymi słowy – głównym tematem spotkań będą przekształcenia wiodące od wczesnej nowożytności przez nowożytność i nowoczesność do ponowoczesności. W nazwie grupy „odrodzenia”, „oświecenia” i „rewolucje” celowo występują w liczbie mnogiej – będziemy szukać różnic, wieloaspektowości i niuansów nowożytności.

W trakcie spotkań dyskutowane będą:

(1) główne wyznaczniki / cechy nowożytnej kultury europejskiej,

(2) wydarzenia polityczne i procesy społeczne, które ukonstytuowały nowożytność (reformacja, wojny religijne, absolutyzm, rewolucja francuska, rewolucja przemysłowa, rewolucja naukowa itd.),

(3) najważniejsze nurty kulturowe (filozoficzne, religijne, artystyczne, polityczne) nowożytności, m.in. odrodzenie i humanizm, oświecenie, racjonalizm, państwo świeckie, umowa społeczna),

(4) główne koncepcje nowożytności oraz nowoczesności (m.in. Giddens, Bauman, Buksiński, Hazard, Burke).

Stosunkowo najwięcej uwagi zostanie poświęcone oświeceniu – nie tylko jako epoce literackiej i jako nurtowi filozoficznemu, ale głównie jako projektowi emancypacyjnemu. Podejmiemy próbę zdefiniowania oświecenia, rozważymy problem jego wielości lub jedności, poszukamy wpływu oświecenia na współczesność.

Do udziału w spotkaniach wskazana jest znajomość języka angielskiego (będziemy czytać teksty anglojęzyczne).