Home » Dyplom++

Dyplom++

Unikatowy projekt realizowany jedynie w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Dla studentów Filozofii UAM wszystkich specjalności uczestnictwo w kursach jest bezpłatne.

Specjalność studiów Kurs specjalistyczny Praktyki
Etyka (studia I i II stopnia)

Techniki Public Relations

Tech­niki wyko­rzys­ta­nia narzędzi
kom­put­erowych i internetowych

Kurs infobrokerski

BusineSophia – philosophical start-up

-szkoły

-urzędy państwowe

-organizacje pozarządowe

-firmy

Filozofia (studia I i II stopnia)
Komunikacja społeczna
(studia I i II stopnia)
Zarządzanie wiedzą
(studia I stopnia)
Życie publiczne (studia I i II stopnia)

 

Naszym głównym celem jest wyposażenie absolwenta w dodatkowe certyfikowane umiejętności. Kursy, które Wam proponujemy, stanowią odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i wyzwań, które stawia przed nami gospodarka oparta na wiedzy. Wraz z jej powstaniem wzrosło znaczenie wiedzy, informacji oraz kreatywności, czyli tego, co określa się mianem aktywów niematerialnych.

Kursy stanowią merytoryczne uzupełnienie wiedzy i kompetencji, jakie zdobędziecie studiując na specjalnościach podstawowych: Etyka, Filozofia ogólna, Komunikacja społeczna i Życie Publiczne.  Oferta kursów specjalistycznych oraz wspierające ją praktyki, pozwolą Wam na pozyskanie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców między innymi w takich branżach jak: Public Relations, mediacje, dziennikarstwo, sektor IT, coaching, doradztwo i szkolnictwo oraz rozwijająca się branża infobrokerska.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Koor­dy­na­torzy projektu:

dr Lidia Godek (lidia.b.godek@gmail.com)
dr Mariusz Szynkiewicz (kantin@wp.pl)