Home » Lista pracowników oraz dyżury

Lista pracowników oraz dyżury

Pracownicy

ostatnia aktualizacja: 11.10.2022

Dyżury pracowników odbywają się przez aplikację MS Teams. Proszę wywoływać pracownika podczas dyżuru pomimo statusu „W trakcie rozmowy” (czerwonego), bo taki status oznacza właśnie, że dany pracownik jest połączony z MS Teams i czeka na studentów w ramach Zespołu przygotowanego dla swojego dyżuru.

 

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład tel. pokój
(budynek)
dyżur/urlop e-mail
Prof. dr hab. Roman Kubicki
Dziekan Wydziału Filozoficznego
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Filozofii Kultury 61 829
22 80
223 (bud. C) czw. 12.00 – 13.00 rokub@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern
Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. naukowych
Zakład Etyki 61 829
21 03
223 (bud. C) Dyżur prowadzony jest przez MS Teams po kontakcie mailowym cern@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejew­ski
Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. kształcenia

– programy studiów i plany zajęć
– różnice programowe (wyznaczane po reaktywacjach, urlopach oraz powrotach z wyjazdów: MOST, ERASMUS)
– minima programowe MISHiS
– obsady zajęć dydaktycznych
– procedura rekrutacyjna

Kierownik Zakładu Filozofii Nauki i Techniki 61 829
21 01

230 (bud. C)

pn. 11.00 – 12.00 (s. 201 bud C)
pt. 16.00 – 18.00 (MS Teams)

slaaw@amu.edu.pl

Dr Mar­iusz Szynkiewicz
Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. studenckich i organizacyjnych

kontakt ze studentami:
– sprawy studenckie i wnioski studenckie
– inauguracje i absolutoria
– skreślenia i reaktywacje (rozpatrywanie wniosków)
– samorząd i koła naukowe
– promocja
– sprawy dyscyplinarne
– sprawy studentów z niepełnosprawnościami

sprawy organizacyjne:
– współpraca z otoczeniem społecznym
– infrastruktura i sprawy organizacyjne

Zakład Filozofii Nauki i Techniki 61 829
21 01
230 (bud. C)

MS Teams oraz stacjonarnie:

pn. 8.00 – 9.30 (MS Teams)
wt. 8.00 – 9.30 (MS Teams)

marszyn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Zbig­niew Tworak
Kierownik studiów doktoranckich
Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 77
224 (bud. C) pn. 11.15 – 13.15
śr. 9.00 – 10.00 (MS Teams)
tworak@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

Kierownik Pracowni Epistemologii i Kognitywistyki 61 829
22 83
218 (bud. C) pn. 11.30 – 13.00 (MS Teams) 
śr. 13.00 – 14.00
brzech@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Mikołaj Domaradzki

Zakład Filozofii Kultury

61 829
22 79
217 (bud. C) Urlop naukowy mikdom@poczta.onet.pl
Prof. dr hab. Marek Kwiek

Zakład Filozofii Kultury

Kierownik Centrum Studiów nad Polityką Publiczną

61 829
22 81
    kwiekm@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Ewa Nowak Kierownik Zakładu Etyki 61 829
22 87
206A (bud. C)

pn. 11.00 – 12.00 (MS Teams)

pn. 18.15-18.45
wt. 18.15 – 18.45

ewanowak@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Andrzej Wawrzynow­icz Kierownik Zakładu Historii Filozofii 61 829
22 75
207 (bud. C) pn. 8.00 – 9.30 (MS Teams
wt. 13.00 – 14.30
andrzej.wawrzynowicz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Monika Bakke Zakład Historii Filozofii 61 829
23 75
2 (bud. AB) pn. 11.00 – 13.00 (MS Teams)
wt. 10.00 – 11.00 (MS Teams)
monika.bakke@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

Pracownia Epistemologii i Kognitywistyki 61 829
22 83
218 (bud. C)   maciej.blaszak@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Dar­iusz Dobrzański Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej 61 829
22 78
214 (bud. C)   dobrzan@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Marek Jedliński  Zakład Filozofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C)   marekjedlinski@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

Dyrektor Centrum Badawczego DIKASTAI

Kierownik Pracowni Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI

61 829
21 23
208 (bud. C) pn. 11.00 – 12.30 
zdalny (MS Teams): proszę studentki i studentów o umawianie się mailem (juchaczp@amu.edu.pl) na dogodny termin
juchaczp@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Radosław Kaz­ibut Zakład Filozofii Nauki i Techniki 61 829
22 86
201 (bud. C) pn. 11.30 – 13.00
wt. 11.30 – 13.00
rkazibut@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kul­czy­cki

Kierownik Pracowni Komunikacji Naukowej 61 829
27 20

405

(ul. Międzychodzka 5)

pn. 9.00 – 10.30
wt. 9.00 – 10.30
emek@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Leśniewski Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pn. 11.30 – 13.00 (MS Teams)
wt. 16.30 – 18.00
grus@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Anna Malitowska Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00
śr. 17.00 – 18.00 (MS Teams)
anna.m.malitowska@gmail.com
Prof. UAM dr hab. Danuta A. Michałowska Zakład Etyki 61 829
23 75
2 (bud. AB)

pn. 13.30 – 15.00 (MS Teams)
czw. 13.00 – 14.30

damichal@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Estetyki 61 829
22 46
209 (bud. C) pn. 12.00 – 14.00 (MS Teams)
czw. 14.45 – 15.45
moryn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak Zakład Filozofii Nauki i Techniki 61 829
22 38
3 (bud. AB)

pn. 11.00 – 13.00
czw. 13.00 – 14.00

andrzej.w.nowak@gmail.com
Prof. UAM dr hab. Piotr Orlik Zakład Antropologii Filozoficznej i Estetyki 61 829
22 85
229 (bud. C) pn. 11.00 – 12.30 (MS Teams)
wt. 9.45 – 11.15
piotrorl@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Przy­bysz  Pracownia Epistemologii i Kognitywistyki 61 829
22 82
218 (bud. C) pn. 16.45 – 17.45
wt. 14.00 – 15.00
przybysz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Przy­byszewski Kierownik Zakładu Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pn. 10.00 – 11.00 (MS Teams)
śr. 8.00 – 9.30
kprzyby@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) wt. 11.30 – 12.30
pt. 8.00 – 10.00
rzeto@amu.edu.pl
rzepinskit@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Michał Wend­land Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej 61 829 22 90 222 (bud. C)   wendland@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Marek Woszczek Zakład Filozofii Nauki i Techniki 61 829
22 76
210 (bud. C) pn. 11.30 – 13.00 (MS Teams, Id. spotk.: 377 310 131 499, kod dost.: mLiEUi)
śr. 13.15 – 14.45
marwos@amu.edu.pl
Prof UAM dr hab. Anna Ziółkowska-Juś Zakład Antropologii Filozoficznej i Estetyki 61 829
22 85
229 (bud. C) pn. 10.00 – 11.00 (MS Teams)
wt. 13.00 – 15.00
annazio@amu.edu.pl
Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr  Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) Urlop naukowy bogaczyk@amu.edu.pl
Dr Jarosław Boruszewski Zakład Logiki i Metodologii Nauk   225 (bud. C.) pn. 15.00 – 16.30
wt. 9.30 – 11.00 (MS Teams)
borjar@amu.edu.pl

Dr Bartłomiej Chomański

Opiekun:
– I roku studiów I-go stopnia
– I rok studiów II-go stopnia

Zakład Filozofii Kultury   228 (bud. C) śr. 13.00 – 14.30 (MS Teams)
czw. 15.00 – 16.30
bartlomiej.chomanski@amu.edu.pl

Dr Magdalena Filipiak

Opiekun:
– III roku studiów I-go stopnia

Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej   14 (bud. AB) wt. 11.30 – 13.00
śr. 9.45 – 11.15
m.filipiak@amu.edu.pl
Dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska  Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pn. 11.30 – 13.00 (MS Teams)
śr. 14.45 – 16.15
katarzyna.gan-krzywoszynska@amu.edu.pl

Dr Lidia Godek-Ostrouch

Członkini Uniwersyteckiej Rady ds. Nauki

Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej 61 829
22 78
210 (bud. C)

pn. 13.30 – 14.00 (MS Teams) 
czw. 11.00 – 11.30 oraz 13.00 – 14.00

lidia.b.godek@gmail.com

Dr Bartosz Kaluziński

Opiekun:
– II roku studiów I-go stopnia
– II rok studiów II-go stopnia

Zakład Logiki i Metodologii Nauk   14 (bud. AB) Dyżur jest przez MS Teams po kontakcie mailowym.  bartosz.kaluzinski@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Kiedrowski Zakład Historii Filozofii 61 829
22 79
217 (bud. C) pn. 12.45 – 14.45 
śr. 13.45 – 14.45 (MS Teams)
krzysztof.kiedrowski@gmail.com

Dr Joanna Malinowska

Pracownia Epistemologii i Kognitywistyki 61 829 22 83 214 (bud. AB) pn. 13.00 – 15.00 
śr. 11.00 – 12.00 (MS Teams)
malinowska@amu.edu.pl
Dr Andrzej Marzec Zakład Filozofii Kultury 61 829
23 75
2 (bud. AB)

pn. 13 – 14.00 (MS Teams)
wt. 11.30 – 13.00

andrzej.marzec@amu.edu.pl

Dr Paweł Mazur Pracownia Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) pn. 11.30 – 13.00
śr. 9.30 – 11.00
pawelmn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Maciej Musiał Zakład Filozofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) pn. 9.30 – 11.00 (MS Teams)
czw. 8.00 – 9.30
m.musial@amu.edu.pl
Dr Karolina Napiwodzka Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C) pn. 12.30 – 14.00 ( MS Teams – po uzgodnieniu mailowym)
czw. 13.00 – 14.30
karolina.napiwodzka@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Nowak-Posadzy Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 74
225 (bud. C) pn. 8.00 – 9.30
czw. 9.45 – 11.15 (MS Teams)
k_nowak@amu.edu.pl
takczyowak@gmail.com
Dr Krystian Pawlaczyk Zakład Historii Filozofii     pn. 10.00 – 11.30 (MS Teams) 
śr. 18.15 – 19.45 (406 Międzychodzka)
krystian.pawlaczyk@amu.edu.pl
Dr Tomasz Raburski Pracownia Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB)   raburski@gmail.com

Dr Dawid Rogacz
Erasmus+ Programme Coordinator

Zakład Historii Filozofii 61 829
22 85
 9 (bud. C) pn. 10.30 – 12.30 (MS Teams) 
śr. 8.15 – 9.15 (p. 9 bud. C)
dawid.rogacz@amu.edu.pl
Dr Krystian Szadkowski Pracownia Komunikacji Naukowej        krysszad@amu.edu.pl
Marina Klimenko, Ph.D., M.P.A.

Department of Psychology
University of Florida

      mklimenko@ufl.edu
 

Mgr Kinga Dułacz
Kierownik BOW

Biuro Obsługi Wydziału 61 829
22 80
223 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 dulacz@amu.edu.pl
Mgr Anna Bauer Biuro Obsługi Wydziału 61 829
22 88
223 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 anna.bauer@amu.edu.pl
Mgr Filip Leszczyński Biuro Obsługi Wydziału 61 829
21 24
202 (bud. C)

pn. – pt. 8.00 – 15.00

filip.leszczynski@amu.edu.pl
Dr Marcin Byczyński Redakcja Zasobów Internetowych 61 829
22 49
204 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 byczyn@amu.edu.pl
Mgr Jędrzej Gola Pracownia komputerowa 61 829 22 89 211 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 jedrzej.gola@amu.edu.pl

Biuro Obsługi Studenta

Mgr inż. Aleksandra Błaszkowska

Studenci udający się do Biura Obsługi Studenta (budynek C, parter) powinni uprzednio ustalić termin wizyty.

Telefon:61 829 21 14
E-mail:alekb@amu.edu.pl
Pokój:3 bud. C.
Dyżur:9.00 – 14.00


Emerytowani Pracownicy Nauki

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Prof. dr hab. Bolesław Andrze­jew­ski
Prof. dr hab. Tadeusz Buksiński
Prof. UAM dr hab. Ewa Czerwińska-Schupp
Dr hab. Marek Kil­i­janek
Prof. dr hab. Honorata Kor­pikiewicz
Prof. dr hab. Bar­bara Kotowa
Prof. dr hab. Anna Maciejewska-Jamroziak
Prof. dr hab. Izabela Nowak
Prof. UAM dr hab. Elżbieta Pak­szys
Prof. dr hab. Anna Pałubicka
Prof. dr hab. Ewa Piotrowska
Prof UAM dr hab. Danuta Sobczyńska
Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
Prof. dr hab. Jan Such
Prof. dr hab. Mar­ian Wesoły
Prof. UAM dr hab. Włodz­imierz Wilowski
Prof. dr hab. Paweł Zei­dler

Emerytowani pracownicy administracyjni Instytutu Filozofii

Nazwisko i imię Stanowisko
Mgr Zofia Buczel Sekretariat
Genowefa Walczak Sekretariat
Helena Żurek Sekretariat