Home » Lista pracowników oraz dyżury

Lista pracowników oraz dyżury

Pracownicy

ostatnia aktualizacja: 13.10.2020

Dyżury pracowników odbywają się przez aplikację MS Teams. Proszę wywoływać pracownika podczas dyżuru pomimo statusu „W trakcie rozmowy” (czerwonego), bo taki status oznacza właśnie, że dany pracownik jest połączony z MS Teams i czeka na studentów w ramach Zespołu przygotowanego dla swojego dyżuru.

 

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład tel. pokój
(budynek)
dyżur/urlop e-mail
Prof. dr hab. Roman Kubicki
Dziekan Wydziału Filozoficznego
Członek KNF PAN
Kierownik Zakładu Filozofii Kultury 61 829
22 80
223 (bud. C)   rokub@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern
Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. naukowych
Zakład Etyki 61 829
21 03
223 (bud. C)   cern@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejew­ski
Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. kształcenia

– programy studiów i plany zajęć
– różnice programowe (wyznaczane po reaktywacjach, urlopach oraz powrotach z wyjazdów: MOST, ERASMUS)
– minima programowe MISHiS
– obsady zajęć dydaktycznych
– procedura rekrutacyjna

Kierownik Zakładu Filozofii Nauki i Techniki 61 829
21 01

9 (bud. C)

pn. 11.00 – 13.00 (MS Teams)
śr. 15.00 – 16.00 (MS Teams)

 

slaaw@amu.edu.pl

Dr Mar­iusz Szynkiewicz
Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. studenckich i organizacyjnych

kontakt ze studentami:
– sprawy studenckie i wnioski studenckie
– inauguracje i absolutoria
– skreślenia i reaktywacje (rozpatrywanie wniosków)
– samorząd i koła naukowe
– promocja
– sprawy dyscyplinarne
– sprawy studentów z niepełnosprawnościami

Zakład Filozofii Nauki i Techniki 61 829
21 01
9 (bud. C)

pn. 7.45 – 8.45 (MS Teams)
wt. 14.00 – 15.00 (MS Teams)

marszyn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Zbig­niew Tworak
Kierownik studiów doktoranckich
Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 77
224 (bud. C) pn. 10.00 – 11.00 (MS Teams)
śr. 10.30 – 11.30 (MS Teams)
tworak@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

Kierownik Pracowni Epistemologii i Kognitywistyki 61 829
22 83
218 (bud. C) pn. 14.00 – 15.00
wt. 14.00 – 16.00
brzech@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Marek Kwiek

Zakład Filozofii Kultury

Kierownik Centrum Badań nad Polityką Publiczną

61 829
22 81
    kwiekm@amu.edu.pl
Prof. dr hab. Ewa Nowak Kierownik Zakładu Etyki 61 829
22 87
206A (bud. C) pn. 12.00 – 13.00 (MS Teams)
pt. 12.00 – 13.00 (MS Teams)
ewanowak@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Monika Bakke Zakład Historii Filozofii 61 829
23 75
2 (bud. AB) pn. 10.00 – 11.00 (MS Teams) monika.bakke@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

Pracownia Epistemologii i Kognitywistyki 61 829
22 83
218 (bud. C)   maciej.blaszak@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Dar­iusz Dobrzański Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej 61 829
22 78
214 (bud. C)   dobrzan@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Mikołaj Domaradzki Zakład Filozofii Kultury 61 829
22 79
217 (bud. C) pn. 14.00 – 15.00 (MS Teams)
wt. 13.00 – 15.00 (MS Teams)
mikdom@poczta.onet.pl
prof. UAM dr hab. Marek Jedliński  Zakład Filozofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C) Pracownik naukowy marekjedlinski@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz

Dyrektor Centrum Badawczego DIKASTAI

Kierownik Pracowni Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa

Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI

61 829
21 23
208 (bud. C)

pn. 11.00 – 12.00 (MS Teams)
czw. 13.00 – 14.00 (MS Teams)

juchaczp@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Radosław Kaz­ibut

 

Opiekun:
– III roku studiów I-go stopnia

Zakład Filozofii Nauki i Techniki 61 829
22 86
201 (bud. C) pn. 11.00 – 12.00 (MS Teams)
wt. 11.30 – 13.00 (MS Teams)
rkazibut@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kul­czy­cki

Kierownik Pracowni Komunikacji Naukowej 61 829
27 20

405

(ul. Międzychodzka 5)

pn. 14.30 – 15.30 (MS Teams)
śr. 14.30 – 15.30 (MS Teams)
emek@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Norbert Leśniewski Zakład Historii Filozofii 61 829
22 75
207 (bud. C)   norle@poczta.onet.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Leśniewski Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C)

pn. 11.30 – 13.30 (MS Teams)
śr. 11.30 – 12.30 (MS Teams)

grus@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Anna Malitowska Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C)   anna.m.malitowska@gmail.com
Prof. UAM dr hab. Danuta A. Michałowska Zakład Etyki 61 829
23 75
2 (bud. AB) pn. 10.00 – 11.00 (MS Teams)
czw. 13.00 – 14.00 (MS Teams)
damichal@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Estetyki 61 829
22 46
209 (bud. C) pn. 12.00 – 13.00 (MS Teams)
wt. 13.00 – 14.00 (MS Teams)
moryn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej W. Nowak Zakład Filozofii Nauki i Techniki 61 829
22 38
3 (bud. AB) pn. 13.00 – 14.00 (MS Teams)
wt. 13.30 – 15.00 (MS Teams)
andrzej.w.nowak@gmail.com
Prof. UAM dr hab. Piotr Orlik Zakład Antropologii Filozoficznej i Estetyki 61 829
22 85
230 (bud. C) pn. 11.00 – 13.00 (MS Teams)
czw. 8.30 – 9.30 (MS Teams)
piotrorl@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Piotr Przy­bysz  Pracownia Epistemologii i Kognitywistyki 61 829
22 82
218 (bud. C)   przybysz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Przy­byszewski Kierownik Zakładu Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pn. 10.00 – 12.00 (MS Teams)
wt. 10.00 – 11.00 (MS Teams)
kprzyby@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Tomasz Rzepiński Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C) pn. 9.00 – 10.00 (MS Teams)
śr. 9.00 – 11.00 (MS Teams)
rzeto@amu.edu.pl
rzepinskit@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński Zakład Filozofii Nauki i Techniki 61 829
22 76
210 (bud. C) pn. 11.00 – 12.00 (MS Teams)
śr. 11.15 – 12.15 (MS Teams)
antonisz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Andrzej Wawrzynow­icz Kierownik Zakładu Historii Filozofii 61 829
22 75
207 (bud. C) pn. 11.00 – 12.00 (MS Teams)
śr. 11.15 – 13.15 (MS Teams)
andrzej.wawrzynowicz@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Michał Wend­land Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej 61 829 22 90 222 (bud. C) pn. 10.00 – 11.00 (MS Teams)
śr. 13.30 – 14.30 (MS Teams)
wendland@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Włodz­imierz Wilowski Zakład Antropologii Filozoficznej i Estetyki 61 829
21 21
227 (bud. C) Urlop w.wilowski@wp.pl
Prof. UAM dr hab. Marek Woszczek Zakład Filozofii Nauki i Techniki 61 829
22 76
210 (bud. C) pn. 11.00 – 12.00 (MS Teams)
wt. 15.00 – 16.00 (MS Teams)
marwos@amu.edu.pl
Prof UAM dr hab. Anna Ziółkowska-Juś Zakład Antropologii Filozoficznej i Estetyki 61 829
22 85
230 (bud. C) pn. 10.00 – 11.00 (MS Teams)
wt. 9.00 – 11.00 (MS Teams)
annazio@amu.edu.pl
Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr  Zakład Etyki 61 829
22 87
205 (bud. C)   bogaczyk@amu.edu.pl
Dr Jarosław Boruszewski Zakład Logiki i Metodologii Nauk   225 (bud. C.) pn. 9.45 – 11.15 (MS Teams)
wt. 13.15 – 14.45 (MS Teams)
borjar@amu.edu.pl
Dr Magdalena Filipiak Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej   14 (bud. AB) pn. 12.30 – 14.00 (MS Teams)
wt. 10.00 – 11.30 (MS Teams)
m.filipiak@amu.edu.pl
Dr Katarzyna Gan-Krzywoszyńska  Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 84
226 (bud. C)   katarzyna.gan-krzywoszynska@amu.edu.pl
Dr Lidia Godek  Zakład Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej 61 829
22 78
214 (bud. C) pn. 11.00 – 12.00 (MS Teams)
wt. 11.15 – 12.15 (MS Teams)
lidia.b.godek@gmail.com
Dr Krzysztof Kiedrowski Zakład Historii Filozofii 61 829
22 79
217 (bud. C) pn. 10.15 – 11.15 (MS Teams)
wt. 14.00 – 15.00 (MS Teams)
krzysztof.kiedrowski@gmail.com

Dr Joanna Malinowska

Opiekun:
– II roku studiów I-go stopnia
– II rok studiów II-go stopnia

Pracownia Epistemologii i Kognitywistyki 61 829 22 83 219 (bud. C) pn. 12.00 – 15.00 (MS Teams)
wt. 8.00 – 9.30 (MS Teams)
malinowska@amu.edu.pl
Dr Andrzej Marzec Zakład Filozofii Kultury 61 829
23 75
2 (bud. AB) pn. 11.00 – 13.00 (MS Teams)
śr. 16.30 – 17.30 (MS Teams)
martius@amu.edu.pl
Dr Paweł Mazur Pracownia Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB)   pawelmn@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Maciej Musiał Zakład Filozofii Kultury 61 829
22 74
228 (bud. C)   m.musial@amu.edu.pl
Dr Krzysztof Nowak-Posadzy Zakład Logiki i Metodologii Nauk 61 829
22 74
225 (bud. C) pn. 13.15 – 14.45 (MS Teams)
wt. 11.30 – 13.00 (MS Teams)
k_nowak@amu.edu.pl
takczyowak@gmail.com
Dr Tomasz Raburski Pracownia Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa 61 829
22 38
3 (bud. AB) pn. 8.30 – 10.00 (MS Teams)
śr. 8.30 – 10.00 (MS Teams)
raburski@gmail.com

Dr Dawid Rogacz
Opiekun:
– I roku studiów I-go stopnia
– I rok studiów II-go stopnia

Zakład Historii Filozofii 61 829
23 75
207 (bud. C) pn. 9.00 – 11.00 (MS Teams)
wt. 11.30 – 12.30 (MS Teams)
dawid.rogacz@amu.edu.pl
Dr Krystian Szadkowski Pracownia Komunikacji Naukowej        krysszad@amu.edu.pl

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Mgr Kinga Dułacz
Kierownik BOW

Biuro Obsługi Wydziału 61 829
22 80
223 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 dulacz@amu.edu.pl
Mgr Anna Bauer Biuro Obsługi Wydziału 61 829
22 88
223 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 anna.bauer@amu.edu.pl
Mgr Filip Leszczyński Biuro Obsługi Wydziału 61 829
21 24
202 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 filip.leszczynski@amu.edu.pl
Dr Marcin Byczyński Redakcja Zasobów Internetowych 61 829
22 49
204 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 byczyn@amu.edu.pl
Mgr Jędrzej Gola Pracownia komputerowa 61 829 22 89 211 (bud. C) pn. – pt. 8.00 – 15.00 jedrzej.gola@amu.edu.pl

Biuro Obsługi Studenta

Mgr inż. Aleksandra Błaszkowska

Studenci udający się do Biura Obsługi Studenta (budynek C, parter) powinni uprzednio ustalić termin wizyty.

Telefon:61 829 21 14
E-mail:alekb@amu.edu.pl
Pokój:3 bud. C.
Dyżur:9.00 – 14.00


Emerytowani Pracownicy Nauki

Tytuł/ Stopień naukowy/
Nazwisko i imię
Zakład w Instytucie Filozofii
Prof. dr hab. Bolesław Andrze­jew­skiZakład Teorii i Filo­zofii Komu­nikacji
Prof. dr hab. Tadeusz BuksińskiZakład Filo­zofii Społecznej i Poli­ty­cznej
Prof. UAM dr hab. Ewa Czerwińska-SchuppZakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Dr hab. Marek Kil­i­janekZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Honorata Kor­pikiewicz Zakład Antropologii Filozoficznej i Estetyki
Prof. dr hab. Bar­bara Kotowa Zakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Anna Maciejewska-JamroziakZakład Este­tyki
Prof. dr hab. Izabela NowakZakład Filozofii Nauki
Prof. UAM dr hab. Elżbieta Pak­szysZakład Filo­zofii Nauki
Prof. dr hab. Anna PałubickaZakład Filo­zofii Kultury
Prof. dr hab. Ewa PiotrowskaZakład Antr­opologii Filozoficznej i Estetyki
Prof UAM dr hab. Danuta SobczyńskaZakład Filo­zofii Tech­niki i Rozwoju Cywilizacji
Prof. dr hab. Jan SuchZakład Filozofii Nauki
Prof. dr hab. Mar­ian WesołyZakład Filozofii Antycznej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej
Prof. dr hab. Paweł Zei­dler Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk

Emerytowani pracownicy administracyjni Instytutu Filozofii

Nazwisko i imię Stanowisko
Mgr Zofia Buczel Sekretariat
Genowefa Walczak Sekretariat
Helena Żurek Sekretariat