Działalność

Wyniki XXXII Olimpiady Filozoficznej rok szkolny 2019/20

Promocję do etapu okręgowego otrzymują: Maciej Wołkow 30 pkt. Karol Worobiej 28 pkt. Dominik Perliński 24 pkt. Julia Szmil 24 pkt. Łucja Daria Jakubus 24 pkt. Małgorzata Puchalska 24 pkt. Maria Antonina Rawska 21 pkt. Kinga Piasecka 21 pkt. Zofia Maćkowska 21 pkt. Maria Mikołajczak 20 pkt. Konstancja Rawecka 20 […]

Read More

Ogólnopolska konferencja pt. „O tożsamości człowieka”

Ogólnopolska konferencja pt. „O tożsamości człowieka”

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „O tożsamości człowieka” zorganizowana przez Zakład Antropologii Filozoficznej oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej. To już czwarta sesja naukowa poświęcona problematyce filozofii człowieka, która z inicjatywy pracowników Zakładu miała miejsce w Instytucie Filozofii UAM. W obradach oraz […]

Read More

Wyniki II etapu XXXI Olimpiady Filozoficznej

Wyniki II etapu XXXI Olimpiady Filozoficznej

Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce i rekomendację do etapu centralnego uzyskała:  Marta Anna Szpytko (wynik 69 punktów) Dalsze wyniki: II miejsce: Matysiak Robert  (wynik 54 punkty) III miejsce: Olejnik Paweł  (wynik 46 punkty) IV miejsce: Jakub Komasa  (wynik 46 punktów) V miejsce: Dominik Perliński  (wynik 45 punktów) VI miejsce: Aleksandra Gendera (wynik 39 punktów) Cała Komisja Okręgowa Olimpiady Filozoficznej […]

Read More

XXXI Olimpiada Filozoficzna – Zawody II stopnia- informacje

XXXI Olimpiada Filozoficzna – Zawody II stopnia- informacje

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXI Olimpiady Filozoficznej odbędą się 16 lutego 2019 roku, o godzinie 10:00 w sali 215 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 89 C, 60 568 Poznań. Eliminacje pisemne zawodów drugiego stopnia składają się z dwóch części: Pierwsza część polega na […]

Read More

Homo Informaticus 6.0

Homo Informaticus 6.0

7 grudnia 2018 roku odbyła się szósta edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej Homo Informaticus.  Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia!

Jagoda Dajczak – Depresja: perspektywa humanistyczna

Jagoda Dajczak – Depresja: perspektywa humanistyczna

Lic. Jagoda Dajczak Depresja – perspektywa humanistyczna Tak się złożyło, że w ostatnich dniach września uzyskałam licencjat na podstawie pracy „Depresja – perspektywa humanistyczna” pod opieką prof. Ewy Nowak. Rozważałam w niej depresję m.in. w świetle – a może raczej w mroku – symboli. Zgodnie z konotacjami kulturowymi jasność kojarzy […]

Read More

Dr Paweł Mazur – Depresja a prawo

Dr Paweł Mazur – Depresja a prawo

Dr Paweł Mazur Depresja a prawo Spójrzmy na depresję z perspektywy dwóch instytucji prawa: winy w prawie karnym i ważności czynności prawnej w prawie cywilnym. Po pierwsze, depresja może ograniczać, a nawet wyłączać zdolność do racjonalnego kierowania własnym postępowaniem; może zakłócać wolę przy wyborze sposobu zachowania. Depresja zdiagnozowana u osoby, […]

Read More