Filozofia historii. Granice i możliwości

Instytut FilozofiiInstytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt.: Filozofia historii. Granice i możliwości, która odbędzie się 30 stycznia 2015 r. w Poznaniu.

Celem konferencji jest podjęcie namysłu nad szeroko pojętą tematyką filozofii historii. Mamy nadzieję, że wydarzenie stanie się okazją do wieloaspektowego spojrzenia na problem refleksji nad fenomenem dziejów. Istotnym elementem spotkania będzie próba krytycznego określenia możliwości i ewentualnych granic współczesnej filozofii historii. Referaty mogą nawiązywać do następujących zagadnień:

  • historyczne koncepcje filozofii dziejów
  • współczesne projekty historiozoficzne
  • filozofia historii w świetle metodologii nauk
  • wpływ historiozofii na przemiany sfery społeczno-politycznej
  • relacja filozofii dziejów do myśli teologicznej
  • kultura a filozofia historii
  • motywy historiozoficzne w estetyce
  • możliwości filozofii dziejów w perspektywie kondycji postmodernistycznej
  • pojęcia czasu historycznego

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres filhist2015@gmail.com do dnia 1 grudnia 2014 r.

Call for papers - Filozofia historii. Granice i możliwości

Formularz zgłoszeniowy - Filozofia historii. Granice i możliwości

Regulamin konferencji - Filozofia historii. Granice i możliwości

Comments are closed.