HOMO INFORMATICUS 2.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji mają zaszczyt zaprosić Państwa

na ogólnopolską konferencję naukową HOMO INFORMATICUS 2.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych.

Jednym z głównych celów drugiej edycji konferencji HOMO INFORMATICUS będzie ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Chcemy, aby nasza konferencja stała się miejscem naukowego dialogu pomiędzy przedstawicielami obu tych, na pozór bardzo odległych od siebie, obszarów wiedzy.

Główną ideą przyświecającą twórcom projektu HOMO INFORMATICUS jest integracja różnych środowisk naukowych i ukazanie społecznego wymiaru rewolucji informatycznej.

Pokłosiem tegorocznej konferencji będzie numer specjalny recenzowanego czasopisma filozoficznego „Studia Metodologiczne”, zawierającego artykuły pokonferencyjne, które otrzymają pozytywną recenzję wydawniczą[1].

Organizatorzy konferencji i koordynatorzy projektu HOMO INFORMATICUS

dr hab. Sławomir Leciejewski (slaaw@amu.edu.pl)

dr Mariusz Szynkiewicz (kantin@wp.pl)

Termin konferencji: 12 grudnia 2014 r.

Miejsce konferencji: Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin nadsyłania zgłoszeń (temat oraz abstrakt[2]): 25 listopada 2014 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sekretarza konferencji mgr Marty Huk: martahuk@mp.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny

Program - HI 2.0


[1] Teksty pokonferencyjne powinny być przygotowane według wzoru zawartego na stronie internetowej czasopisma „Studia Metodologiczne”: http://studiametodologiczne.amu.edu.pl/instrukcja-dla-autorow/.

 

 

[2] Zgłoszenie powinno zawierać: streszczenie wystąpienia w języku polskim (do 5000 znaków), tytuł w języku polskim i angielskim, afiliację autora oraz słowa kluczowe.

 

 

Comments are closed.