HOMO INFORMATICUS 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo

HI3 - zaproszenieInstytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową HOMO INFORMATICUS 3.0 informatyka, człowiek, społeczeństwo.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych.

Jednym z głównych celów trzeciej edycji konferencji HOMO INFORMATICUS będzie ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Chcemy, aby nasza konferencja stała się miejscem naukowego dialogu oraz integracji różnych środowisk naukowych. Chcielibyśmy zatem zaprosić uczestników do interdyscyplinarnych analiz społecznego wymiaru rewolucji informatycznej.

Pokłosiem tegorocznej konferencji będzie numer specjalny recenzowanego czasopisma filozoficznego „EPISTEME – PHRONESIS – TECHNE”, zawierającego artykuły pokonferencyjne, które otrzymają pozytywną recenzję wydawniczą[1].

Organizatorzy konferencji i koordynatorzy projektu HOMO INFORMATICUS

dr hab. Sławomir Leciejewski (slaaw@amu.edu.pl)

dr Mariusz Szynkiewicz (kantin@wp.pl) 

Termin konferencji: 4-5 grudnia 2015 r.

Miejsce konferencji: Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin nadsyłania zgłoszeń (temat oraz abstrakt[2]): 10 listopada 2015 r.

Program konferencji

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sekretarza konferencji mgr Marty Huk: martahuk@mp.pl 

[1] Teksty pokonferencyjne powinny być przygotowane według wzoru zawartego na stronie internetowej czasopisma: ept.amu.edu.pl (strona zostanie uruchomiona na początku listopada 2015). Termin nadsyłania tekstów to: 15 grudnia 2015, gdyż chcemy, aby ukazały się jeszcze w numerze z 2015 roku.

[2] Zgłoszenie powinno zawierać: streszczenie wystąpienia w języku polskim (do 5000 znaków), tytuł w języku polskim i angielskim, afiliację autora oraz słowa kluczowe.

Comments are closed.