Idea postępu w perspektywie historiozoficznej. O pochodzeniu i rozwoju pewnej interpretacji.

Dr Piotr Wasyluk (IF UWM), Idea postępu w perspektywie historiozoficznej. O pochodzeniu i rozwoju pewnej interpretacji.

Wykład odbędzie się w poniedziałek 22 kwietnia 2013 r. o godz. 17:00 w sali 215 Instytutu Filozofii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89 C.

Comments are closed.