IDENTITIES AND MODERNIZATIONS – BEING A YOUTH MATTERS

Komisja Filozoficzna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Koło Studentów Filozofii UAM ma zaszczyt zaprosić na międzynarodowe sympozjum studenckodoktoranckie "Identities and Modernizations – Being a Youth Matters", które odbędzie się w dniu 12 września 2012 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu.

Sympozjum towarzyszy międzynarodowej konferencji IDENTITIES AND MODERNIZATION, Poznań 1315 września 2012r.

Celem sympozjum jest teoretyczny namysł nad przeobrażeniami tożsamości (indywidualnych oraz kolektywnych) młodego pokolenia w świetle zachodzących dziś procesów modernizacyjnych. Przemiany społeczne, instytucjonalne, technologiczne, kulturowe, demograficzne i gospodarcze, choć wywierają wpływ na wszystkie jednostki, są szczególnie interesujące w kontekście młodych, którzy nie mają odniesienia do struktur innych niż panujące we współczesnym świecie. Konstruowanie ich tożsamości jest zatem odbiciem owych procesów. Na sympozjum chcemy porównać ze sobą różne perspektywy badawcze, zarówno pod względem ich usytuowania w poszczególnych paradygmatach nauk społecznych, jak i cech charakterystycznych dla różnych społeczeństw. Mamy nadzieję, że konferencja zaowocuje poznaniem nowych perspektyw badawczych przez uczestników, oraz pozwoli uzyskać jak najszerszy ogląd problematyki.

Patronat honorowy nad konferencją objął Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Poniżej znajdziecie Państwo materiały konferencyjne wraz z programem wydarzenia.

Studentom przypominamy, iż jest możliwość uzyskania zaświadczenia o biernym uczestnictwie w konferencji.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ksfkonf@amu.edu.pl

Po konferencji, o godzinie 19:00 w klubokawiarni Meskalina odbędzie się Debata BEING A YOUTH MATTERS – Pasja Edukacja Praca (more info: ksf.amu.edu.pl/IAM.html).

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny

Call for papers - polski
Call for papers - english
Formularz zgłoszeniowy (submission form)
Identities and Modernizations - Being a Youth Matters - Program & abstracts

Comments are closed.