Jagoda Dajczak – Depresja: perspektywa humanistyczna

Lic. Jagoda Dajczak

Depresja – perspektywa humanistyczna

Tak się złożyło, że w ostatnich dniach września uzyskałam licencjat na podstawie pracy „Depresja – perspektywa humanistyczna” pod opieką prof. Ewy Nowak. Rozważałam w niej depresję m.in. w świetle – a może raczej w mroku – symboli.

Zgodnie z konotacjami kulturowymi jasność kojarzy się z energią życiową, lekkością, beztroską, natomiast ciemność i mrok – ze smutkiem, rozpaczą i śmiercią. Nie tylko Antoni Kępiński, ale także niemiecki filozof Fryderyk Nietzsche operował tą dychotomią, wyróżniając typy (żywioły, elementy) apolliński i dionizyjski. Żywioł apolliński (od Apollina) odznacza się 'jasnym’, afirmatywnym spojrzeniem na rzeczywistość, porządkiem, harmonią, przewidywalnością. Tymczasem żywioł dionizyjski (od Dionizosa) charakteryzują „melancholia”, ambiwalencja, głębia lub gwałtowność, kojarzone z mroczną, nieprzeniknioną i enigmatyczną stroną natury ludzkiej, a także z podświadomością.

Oba żywioły mogą być twórcze, ale w drugim tkwi również pierwiastek destrukcyjny lub autodestrukcyjny.


lic. Jagoda Dajczak – tegoroczna absolwentka dualnego kierunku polonistyczno-filozoficznego

Komentarz w ramach cyklu z okazji Europejskiego Dnia Walki z Depresją

Comments are closed.