Prof. Tomasz Rzepiński – wstęp do refleksji nad badaniami klinicznymi

Prof. Tomasz Rzepiński – wstęp do refleksji nad badaniami klinicznymi

W najbliższych dniach opublikujemy szereg komentarzy poświęconych badaniom klinicznym. Przybliżymy ich specyfikę, rolę w procesie leczenia oraz omówimy wybrane problemy etyczne w praktyce medycznej. W tematykę wprowadza pomysłodawca cyklu prof. Tomasz Rzepiński.

Badania kliniczne to najogólniej badania z udziałem ludzi mające na celu ustalenie skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Ustanowienie 20 maja Międzynarodowym Dniem Badań Klinicznych ma na celu nie tylko uczczenie pamięci Jamesa Linda, który pierwszy tego rodzaju badanie przeprowadził ale przede wszystkim ma na celu zwiększenie świadomości społecznej o konieczności wykonywania tego typu badań. Obecnie wiemy, że rozwój współczesnej medycyny nie jest możliwy bez udziału badań klinicznych. Są one stosowane na różnych etapach poprzedzających rejestrację nowych leków, jak również są wykonywane w okresie porejestracyjnym.

Przeprowadzanie badań klinicznych rodzi wiele pytań w obszarze refleksji humanistycznej nad praktyką medyczną. W celu przybliżenia problematyki badań klinicznych zaprezentowany zostanie cykl krótkich wypowiedzi reprezentujących trzy różne perspektywy badawcze poczynając od lekarzy i klinicystów, poprzez przedstawicieli szeroko rozumianego przemysłu farmaceutycznego i firm przeprowadzających te badania aż po filozofów i etyków.

Źródło wykorzystanej grafiki: https://pixabay.com/en/checklist-clinic-daily-daily-report-3222079/ (CC0 Creative Commons)

Comments are closed.