Dramat Wolności

Poznań, 28–29 listopada 2013 r.

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pierwsza Pracownia Interdyscyplinarna Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Koło Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studenci i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku mają przyjemność zaprosić do udziału w interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Dramat Wolności”, która odbędzie się w dniach 28–29 listopada 2013 r. w budynku E na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa, będąca efektem projektu pod tym samym tytułem, realizowanego w Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Bajka. Jest to piąty z kolei projekt PPI poświęcony zagadnieniu wolności. W poprzednich latach odbyły się między innymi „Wymiary Wolności” (2009–2010), „Labirynt Wolności” (2011–2012) oraz „Horyzont Wolności” (2013). W „Dramacie Wolności” oprócz części artystycznej w projekcie znalazło się również miejsce na konferencję naukową, stanowiącą dopełnienie poznańskiej wystawy.

Jej celem jest przeanalizowanie filozoficznej, socjologicznej, historycznej, literackiej i politycznej kategorii wolności pod kątem zawartego w niej dramatu i tragizmu. Rozumiemy przez to rozdarcie pomiędzy różnymi wyborami jednostki skazanej na wolność, nieustanny lęk egzystencjalny towarzyszący naszym wolnym działaniom, a także emocje towarzyszące konstatacji, że wolność nie istnieje.

Proponowane zagadnienia:

 1. Skazani na wolność. Ujęcia wolności w filozofii
 2. Dzieła literatury i sztuki jako punkt wyjścia do namysłu nad dramatem wolności
 3. Trzcina myśląca. Czy możliwa jest wolność w zdeterminowanym świecie?
 4. Wolność wrodzona, wolność nabyta. Kto może być wolny? Co może być wolne?
 5. Niezbywalność wolności. Czy możliwe jest pozbycie się jej?
 6. Wolności a kreacja artystyczna.

Powyższa lista nie wyczerpuje tematyki zagadnień.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Ważne terminy

 • do 15.10. 2013 – nadsyłanie zgłoszeń w formacie doc. za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej IF UAM (www.filozof.amu.edu.pl) na adres dramat.wolnosci.poz@gmail.com
 • do 05.11..2013 – organizatorzy informują uczestników o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w konferencji
 • do 15.11..2013 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
 • 28–29.11. 2013 – konferencja
 • do 01.01.2014 – termin przesłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej

Opłata konferencyjna wynosi 60 zł. Obejmuje koszty organizacyjne oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.Organizatorzy zapewniają możliwość bezpłatnej publikacji pokonferencyjnej w formie katalogu zawierającego prace z wystawy oraz teksty wystąpień. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń z powodów merytorycznych na podstawie recenzji pracowników naukowych Instytutu Filozofii UAM. Wystąpienie nie powinno być dłuższe niż 20 minut. Po referacie przewidywane jest 10 minut na dyskusję. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, a także formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin konferencji znajdują się na stronie internetowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na stronie internetowej Koła Studentów Filozofii UAM. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dramat.wolnosci.poz@gmail.com.

Poprzednie edycje projektu – www.wymiarywolnosci.com

http://www.ksf.amu.edu.pl/konferencje.html

Program

MerkuryLiberte

Comments are closed.