Konferencje

IX Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Postulowane byty fizyczne? W 100. Rocznicę sformułowania przez N. Bohra modelu atomu. Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Wydział Fizyki, Instytut Filozofii oraz Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Poznań 8 – 9 III 2013 Aula im. Prof. A. Piekary, Wydział Fizyki UAM

AKSJOLOGIE SFERY PUBLICZNEJ

I Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne AKSJOLOGIE SFERY PUBLICZNEJ Patronat honorowy JMR prof. Bronisława Marciniaka Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filozofii UAM Ciążeń, 21 – 23 czerwca 2013 sympozjum.amu.edu.pl facebook.com/SympozjumFilozoficzne Założenia programowe Sympozjum Głównym celem konferencji jest pytanie o rolę i znaczenie wartości dla funkcjonowania sfery […]

Read More

MISTYKA WSCHODU I ZACHODU

Sekcja Filozofii Religii Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza serdecznie na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencje naukową MISTYKA WSCHODU I ZACHODU, która odbędzie się 15 marca 2013r. w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27 w Poznaniu. Tematyka konferencji koncentruje się wokół ujęcia doświadczenia mistycznego na gruncie dwóch wielkich […]

Read More

REWOLUCJA – studencko-doktorancka konferencja naukowa

REWOLUCJA – studencko-doktorancka konferencja naukowa

Sekcja Filozofii Społecznej i Politycznej Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza serdecznie na studencko-doktorancką konferencje naukową REWOLUCJA, która odbędzie się 11 stycznia 2013r.   Tematyka konferencji koncentruje się wokół zagadnienia rewolucji w kontekście społecznym, historiozoficznym, kulturowym, etycznym i politycznym. Liczymy, że dzięki uczestnictwu w sympozjum uda się ukazać […]

Read More

Światowy Dzień Filozofii 2012

INSTYTUT FILOZOFII UAM – 15 LISTOPADA 2012, sala A, Collegium Znanieckiego Konferencja dla młodzieży z okazji XI Światowego Dnia Filozofii Filozofujmy razem, i już! Otwarcie konferencji – godzina 11.00 dr hab. Roman Kubicki, prof. UAM (Dyrektor IF UAM) – Zachęta do filozofii dr Piotr W. Juchacz – Publiczne zadania filozofii […]

Read More

Międzynarodowa konferencja „Identities and Modernizations”

13-15 września 2012 Organizatorzy: Instytut Filozofii UAM oraz PTPN Kontakt: Prof. Tadeusz Buksiński, Instytut Filozofii UAM, Email: tabu@amu.edu.pl [imagebrowser id=7] Celem konferencji jest dokonanie analizy zależności między tożsamościami kolektywnymi społeczeństw a procesami modernizacyjnymi w nich zachodzącymi. W szczególności chodzi o: określenie, jakie specyficzne cechy i charakterystyki tożsamości religijnej, kulturowej, politycznej […]

Read More

IDENTITIES AND MODERNIZATIONS – BEING A YOUTH MATTERS

Komisja Filozoficzna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Koło Studentów Filozofii UAM ma zaszczyt zaprosić na międzynarodowe sympozjum studenckodoktoranckie "Identities and Modernizations – Being a Youth Matters", które odbędzie się w dniu 12 września 2012 r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Sympozjum towarzyszy […]

Read More