Międzynarodowa konferencja „Identities and Modernizations”

13-15 września 2012

Organizatorzy: Instytut Filozofii UAM oraz PTPN

Kontakt: Prof. Tadeusz Buksiński, Instytut Filozofii UAM, Email: tabu@amu.edu.pl

[imagebrowser id=7]

Celem konferencji jest dokonanie analizy zależności między tożsamościami kolektywnymi społeczeństw a procesami modernizacyjnymi w nich zachodzącymi. W szczególności chodzi o:

  • określenie, jakie specyficzne cechy i charakterystyki tożsamości religijnej, kulturowej, politycznej sprzyjają procesom modernizacji technologicznej i gospodarczej, a jakie utrudniają je;
  • w jakim stopniu specyficzne dla różnych społeczeństw rodzaje tożsamości kolektywnej wpływają na osobliwe drogi modernizacyjne tych społeczeństw oraz na specyficzne cechy, jakie posiada w poszczególnych krajach lub kulturach system gospodarczy i system implementacji technologii;
  • w tym kontekście zanalizowany zostanie problem roli polityki w procesach modernizacyjnych oraz wpływ procesów modernizacyjnych na zmiany polityki oraz kultury politycznej, kultury masowej i wysokiej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy naprawdę modernizacja wymusza określone zmiany polityczne i kulturowe, a jeśli tak to, jakie?

Konferencja ma charakter porównawczy. Przedstawione zostaną kierunki i rodzaje modernizacji w XX i XXI wieku w cywilizacji chińskiej, hinduskiej, islamskiej, zachodnioeuropejskiej i wschodnioeuropejskiej. Konferencja umożliwi przeprowadzenie dyskusji porównującej różne modele modernizacji oraz czynniki i warunki odpowiedzialne za jej specyficzny charakter w poszczególnych społeczeństwach i cywilizacjach (kulturach). Wyjaśnienia będą miały nie tylko czysto teoretyczny charakter. Będą mogły być wykorzystane w celach praktycznych dla przewidywania nadchodzących trendów rozwoju społeczeństw oraz dla ewentualnego kierowania procesami modernizacyjnymi. Taka, porównawcza analiza pozwoli bowiem zarysować prawdopodobne kierunki wzajemnych wpływów różnych modeli modernizacyjnych oraz rodzajów tych wpływów w najbliższej przyszłości: w postaci współpracy, lub wzajemnego przenikania się, lub rozwoju alternatywnego względnie niezależnego, czy też ewentualnego zderzenia wywołującego konflikty, zwalczanie wzajemne i zmagania z użyciem siły między podmiotami zbiorowymi realizującymi odmienne modele rozwoju. Epoka globalizacji z jednej strony unifikuje społeczeństwa, z drugiej zaś ujawnia różnice między nimi i walkę o zachowanie tożsamości własnej w sytuacji przyspieszonych transformacji gospodarczych, technologicznych i społecznych.

Oprócz wygłoszonych referatów i dyskusji nad nimi przewidywana jest podczas konferencji debata nad kierunkami rozwoju społeczeństwa globalnego. W konferencji wezmą udział specjaliści przedmiotu, wybitni profesorowie znający problematykę swoich kultur i cywilizacji. Posiadają dorobek w postaci książek i artykułów. Wielu z nich pełni odpowiedzialne funkcje na uniwersytetach oraz w życiu międzynarodowym.

Our conference is accompanied by International Graduate and Post-Graduate Students Symposium Identities and Modernizations – Being a Youth Matters, organized by the Philosophy Committee of the Poznan Society of Friends of Learning and the AMU Philosophy Students Association.

Identities and Modernizations - Being a Youth Matters - Program & abstracts

Program

Abstracts

Comments are closed.