Ogłaszamy nabór na czteroletnie niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w poniższym ogłoszeniu.

Terminy:

Złożenie dokumentów – 17 września 2012 roku (do godz. 15.00)

Rozmowa kwalifikacyjna przed Instytutową Komisją Rekrutacyjną odbędzie się w
Instytucie Filozofii
– druga połowa września 2012 roku.

 
Ogłoszenie o naborze na studia doktoranckie

Comments are closed.