Działalność

HOMO INFORMATICUS

Informatyka, człowiek, społeczeństwo Czas: 15 marca 2013, godz. 10.00-14.00 Miejsce: Kampus Wydziału NaukSpołecznych UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, sala 215 W konferencji wezmą udział przedstawiciele:: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Bankowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego ECDL IT History Society     […]

Read More

IX Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Postulowane byty fizyczne? W 100. Rocznicę sformułowania przez N. Bohra modelu atomu. Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Wydział Fizyki, Instytut Filozofii oraz Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Poznań 8 – 9 III 2013 Aula im. Prof. A. Piekary, Wydział Fizyki UAM

AKSJOLOGIE SFERY PUBLICZNEJ

I Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne AKSJOLOGIE SFERY PUBLICZNEJ Patronat honorowy JMR prof. Bronisława Marciniaka Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filozofii UAM Ciążeń, 21 – 23 czerwca 2013 sympozjum.amu.edu.pl facebook.com/SympozjumFilozoficzne Założenia programowe Sympozjum Głównym celem konferencji jest pytanie o rolę i znaczenie wartości dla funkcjonowania sfery […]

Read More

Agora++

Agora++

W imieniu studentów Instytutu Filozofii  zapraszamy do udziału w evencie edukacyjnym Agora++. W  piątek,  1. marca 2013 r. o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Społecznych UAM Collegium im. Floriana Znanieckiego przy  ul. Szamarzewskiego 89 studenci  zaprezentują efekty swojej pracy w ramach kursu technik Public Relations. Wystąpienia publiczne, analizy wizerunkowe, film  promujący nasz Instytut i wreszcie organizacja samego eventu, to niektóre […]

Read More

Informacja Okręgowej Komisji Olimpiady Filozoficznej w Poznaniu

Z przyjemnością informujemy, że eliminacje pisemne XXV Olimpiady Filozoficznej z powodzeniem zakończyły następujące osoby:    Weronika Siuda z XVI LO im. Charlesa  de Gaulle’a w Poznaniu,  Gerard Ronge z II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu,  Izabella Słowińska z XVI LO im. Charlesa de Gaulle'a w Poznaniu.   Gratulujemy […]

Read More

Informacja dla Uczestników XXV Olimpiady Filozoficznej

Część pisemna etapu okręgowego OF odbędzie się w sobotę 9. lutego 2013 r. w sali 215 Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 89 C) w godz. 10.00-14.00. Prosimy, by Uczestnicy stawili się 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

MISTYKA WSCHODU I ZACHODU

Sekcja Filozofii Religii Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza serdecznie na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencje naukową MISTYKA WSCHODU I ZACHODU, która odbędzie się 15 marca 2013r. w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27 w Poznaniu. Tematyka konferencji koncentruje się wokół ujęcia doświadczenia mistycznego na gruncie dwóch wielkich […]

Read More