Działalność

Prof. Ewa Nowak – Depresja w polu uwagi filozofii

Prof. zw. dr hab. Ewa Nowak Depresja w polu uwagi filozofii Europejski dzień walki z depresją to okazja do tego, by podkreślić wagę problemu i lepiej go zrozumieć. Hippokrates zadowalał się wyjaśnieniem „melancholii” przez nadmiar czarnej żółci w organizmie (gr. melaine chole). Choć był to właściwy, holistyczny trop, to współcześnie […]

Read More

Podsumowanie wielogłosu w sprawie badań klinicznych

Podsumowanie wielogłosu w sprawie badań klinicznych

Prof. Tomasz Rzepiński (Instytut Filozofii UAM, Zakład Logiki i Metodologii Nauk; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu): O funkcji refleksji humanistycznej nad badaniami klinicznymi Badania kliniczne stanowią oczywisty przedmiot zainteresowania humanistów. Przeprowadzanie badań z udziałem ludzi budzi w tym środowisku ożywione dyskusje i spory. W dyskusjach przywoływane są często […]

Read More

Filozoficzna refleksja nad badaniami klinicznymi

Filozoficzna refleksja nad badaniami klinicznymi

Badania klinicznie są dużym wyzwaniem dla bioetyków oraz badaczy analizujących ich społeczny kontekst. Jako humaniści nie możemy oceniać procedur medycznych w oderwaniu od człowieka. Mnogość problemów występujących na styku różnych dyscyplin nauki oraz dziedzin życia sprawia, że refleksja filozoficzna jest szczególnie istotna. Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr (Instytut Filozofii UAM, Zakład Etyki): […]

Read More

Badania kliniczne okiem biotechnologów i branży medycznej

Badania kliniczne okiem biotechnologów i branży medycznej

Oddajemy głos przedsiębiorstwom specjalizującym się w przygotowywaniu, przeprowadzaniu oraz analizowaniu wyników badań klinicznych. Czym się zajmują? Co jest najtrudniejszego w ich pracy? Na te i inne pytania odpowiadają przedstawiciele dwóch firm: Iqvia oraz Selvita. Ireneusz Otulski (Selvita): W maju 1747 roku szkocki lekarz okrętowy James Lind rozpoczął pierwsze randomizowane badanie […]

Read More

Badania kliniczne okiem lekarzy

Badania kliniczne okiem lekarzy

Przedstawiamy spojrzenie na badania kliniczne okiem osób je prowadzących. Dla lekarzy to nie tylko duże wyzwanie, ale i spora odpowiedzialność. Na prośbę prof. Tomasza Rzepińskiego pracownicy poznańskiego Uniwersytetu Medycznego i poznańskich szpitali „uchylają rąbka tajemnicy” opisując swoją pracę. Dr med. Michał Chojnicki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu): Termin […]

Read More

Prof. Tomasz Rzepiński – wstęp do refleksji nad badaniami klinicznymi

Prof. Tomasz Rzepiński – wstęp do refleksji nad badaniami klinicznymi

W najbliższych dniach opublikujemy szereg komentarzy poświęconych badaniom klinicznym. Przybliżymy ich specyfikę, rolę w procesie leczenia oraz omówimy wybrane problemy etyczne w praktyce medycznej. W tematykę wprowadza pomysłodawca cyklu prof. Tomasz Rzepiński. Badania kliniczne to najogólniej badania z udziałem ludzi mające na celu ustalenie skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Ustanowienie 20 […]

Read More

Prof. Ewa Nowak o pożytkach z kompetencji filozoficznych w czasach postprawdy i fake news

Prof. Ewa Nowak o pożytkach z kompetencji filozoficznych w czasach postprawdy i fake news

Zagadnienia kłamstwa i prawdomówności od dawna pozostają w sferze zainteresowań filozofów. Wśród nich znajdowali się m.in. św. Augustyn i Immanuel Kant. Rozwój nowych technologii oraz przeobrażenia sfery komunikacji zmuszają nas do ciągłej aktualizacji tych rozważań. Niezmienny jest tylko pożytek z kompetencji filozoficznych o czym przekonuje prof. Ewa Nowak. „Nie sądźcie, […]

Read More