Działalność

Studencka grupa badawcza – dr Jarosław Boruszewski, dr Krzysztof Nowak-Posadzy

Sprawdzanie wiedzy w refleksywnych praktykach Prowadzący: dr Jarosław Boruszewski, dr Krzysztof Nowak-Posadzy Termin: Rok akademicki 2014/2015 (semestr zimowy i letni) Limit miejsc: 10 Celem projektu jest badanie standardów krytyki i weryfikacji wiedzy stosowanych w praktykach zawodowych i organizacyjnych (z ang. Practitioner Research). Projekt studenckiej grupy badawczej składa się z dwóch części: Pierwszą częścią projektu […]

Read More

Studenckie grupy badawcze

W Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu zostały powołane do działania Studenckie grupy badawcze. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ich temat tutaj.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Dyrektor Instytutu Filozofii UAM ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską. Prace można składać do 30 września 2014r. w Sekretariacie IF UAM. Formularz zgłoszeniowy Regulamin konkursu

Muzyka w przestrzeni publicznej vol. 2

Muzyka w przestrzeni publicznej vol. 2

Terminarz: do 12.05.2014r. – zgłoszenia wystąpień na konferencję za pomocą wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnym serwisie konferencji na e-mail: filozofiamuzyki@gmail.com 19-21.05.2014r. – informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w konferencji poszczególnych kandydatów do 25.05.2014r. – uiszczanie opłaty konferencyjnej przez uczestników i przesłanie potwierdzenia na adres e-mail: filozofiamuzyki@gmail.com 27.05.2014r. – ogłoszenie programu konferencji […]

Read More

I Konferencja sprawozdawcza KSF UAM

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich studentów Wydziału Nauk Społecznych do wysłuchania referatów, które zostaną wygłoszone na I Konferencji Sprawozdawczej Koła Studentów Filozofii UAM. Konferencja odbędzie się dnia 30 maja 2014 r. (piątek) w sali im. Kazimierza Ajdukiewicza (budynek C). Referaty stanowią pokłosie pracy członków Koła w roku akademickim 2013/2014.  

Agora++ 2014

Agora++ 2014

W imie­niu stu­den­tów Insty­tutu Filo­zofii  zapraszamy do udzi­ału w even­cie eduka­cyjnym Agora++. W  piątek,  16. maja 2014 r. o godz. 10:00 na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Col­legium im. Flo­ri­ana Znanieck­iego przy ul. Sza­marzewskiego 89 stu­denci  zaprezen­tują efekty swo­jej pracy w ramach kursu tech­nik Pub­lic Relations. Wys­tąpi­enia pub­liczne, anal­izy wiz­erunk­owe, film  pro­mu­jący nasz Insty­tut i wresz­cie orga­ni­za­cja samego eventu, to niek­tóre z ory­gi­nal­nych form […]

Read More

Różnicujące się społeczeństwo – konferencja

Sekcja Filozofii Społecznej i Politycznej Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. Różnicujące się społeczeństwo, która odbędzie się w dniach 27–28 września 2014 r. w Poznaniu. Wypełnione formularze zgłoszeniowe proszę nadsyłać na adres konferencje.sfsip@gmail.com do dnia 15 maja 2014 r Więcej informacji dotyczących […]

Read More