Studencka grupa badawcza – dr hab. Krzysztof Przybyszewski prof. UAM

Studencka grupa badawcza – dr hab. Krzysztof Przybyszewski prof. UAM

Sfera publiczna a prywatność

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Przybyszewski prof. UAM

Współprowadząca: mgr Paulina Mendeluk

Limit miejsc: 8

Rekrutacja: Zgłoszenie do  14 października 2016  w formie listu motywacyjnego przesłanego na adres: kprzyby@amu.edu.pl

Czas trwania zajęć i termin: Zajęcia prowadzone będą przez dwa semestry w roku akademickim 2016/2017. Termin i sala zostaną ustalone po ukształtowaniu się grupy.

Tematyka: Tematem spotkań będzie szeroko rozumiana sfera publiczna ze szczególnym uwzględnieniem kategorii prywatności. Pojęcia sfery publicznej oraz prywatności są pojęciami abstrakcyjnymi i wieloznacznymi. Trudno znaleźć jedną satysfakcjonującą definicję dla tych pojęć. W trakcie spotkań zostanie prześledzone, jak rozumienie prywatności zmieniało się na przestrzeni dziejów. W tym kontekście refleksji zostanie poddany problem, cóż takiego się stało, że prywatność zyskała w kulturze zachodniej status wartości chronionej, i czy nadal jest tego typu wartością.

Badania będą oscylować wokół próby znalezienia linii demarkacyjnej między tym co prywatne, a tym co publiczne we współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście rozwoju tzw. „nowych mediów”. Wydaje się, że w dzisiejszym świecie ulega zatarciu dychotomia prywatne – publiczne.

Szczególny akcent zostanie położony na zbadanie:

 • problemu autonomii informacyjnej w kontekście 53 ust. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania;
 • problemu „wolności sumienia” w kontekście obowiązywania „klauzuli sumienia” (prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne);
 • problemu kolizji prawa do prywatności i prawa do bezpieczeństwa osobistego w kontekście społeczeństw wielokulturowych;
 • problem prawa do prywatności w perspektywie realizacji tzw. interesu publicznego;
 • problemu kolizji między prawem do prywatności a wolnością słowa;
 • problem jawności a prywatności w kontekście procesu sądowego;
 • problemu prawa do prywatności w Internecie.

Zajęcia będą miały charakter interdyscyplinarny, to znaczy obejmować będą różne dziedziny nauki, zwłaszcza: filozofię, socjologię, psychologię, prawo i politologię.

Proponowana literatura:

 • Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych, Kraków 2007;
 • Bendyk: Prywatność w społeczeństwie pragnienia kontroli , w: Kultura Liberalna z 30 marca 2010, nr.63;
 • Buksiński, Publiczne sfery i religie, Poznań, 2011;
 • Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007;
 • Lewicka-Strzałecka,  Granice prywatności, w: Prakseologia141 (2001);
 • Jagielski Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Kraków 2010;
 • Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki badań, red. R.M. Malajny, Katowice 2008;
 • Mednis, Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 2006;
 • Motyka, Prawo do prywatności, w: Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach 2010, nr 85;
 • Przybyszewski, Problem wolności słowa w społeczeństwie informacyjnym, w: Język. Rozumienie. Komunikacja, red. M. Domaradzki, E. Kulczycki, M. Wendland Poznań 2011;
 • Sennet, Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009;
 • Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006;
 • Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków 2010.

Uwaga: wpisanie się na listę w USOS jest w tym przypadku możliwe dopiero po poinformowaniu prowadzącego i po przyjęciu do grupy.

Zdjęcie: geralt, pixabay.com, CC0

Comments are closed.