Studencka grupa badawcza – dr hab. Michał Wendland prof. UAM

Studencka grupa badawcza – dr hab. Michał Wendland prof. UAM

Filozofia i historia komunikacji (cz. I i II)

prowadzący: prof. UAM dr hab. Michał Wendland

Warunki przyjęcia do grupy: list motywacyjny przesłany do 20.10.2017 r.

Limit miejsc: 8

Uwaga: wpisanie się na listę w USOS jest w tym przypadku możliwe dopiero po poinformowaniu prowadzącego i po przyjęciu do grupy!

Co filozofowie mają do powiedzenia na temat komunikacji? Czy komunikacja ma historię? Czy zawsze komunikowanie się polega na przekazywaniu informacji? Dlaczego przekształcenia form komunikowania (mediów) mają wpływ na inne obszary rzeczywistości społecznej? Czy można się nie komunikować? Czym różniły się wyobrażenia o komunikacji np. starożytnych Greków od wyobrażeń współczesnych? Czy komunikowanie jest aktem czy procesem? Dlaczego myślimy o komunikacji w taki a nie inny sposób?

Próby odpowiedzi na tego typu pytania będą stanowić treść prac w ramach studenckiej grupy badawczej „Filozofia i historia komunikacji”. Spotkania o charakterze seminaryjnym i warsztatowym będą miały na celu nie tylko zapoznanie uczestników z aktualnym stanem badań w dziedzinie filozofii i historii komunikacji, ale dadzą również szansę na dyskusję, pracę koncepcyjną, wypracowanie własnych hipotez oraz dostęp do obszernej literatury przedmiotu w języku angielskim.

Oferta skierowana jest do studentów zainteresowanych problematyką komunikacji międzyludzkiej ujmowanej w dwóch aspektach: (1) filozoficznym oraz (2) historycznym. Te dwa aspekty wyznaczają główne obszary badawcze podejmowane w ramach aktywności studenckiej grupy badawczej. Pierwszy obszar – związany z filozofią komunikacji – obejmuje następujące zagadnienia: definiowanie komunikacji (z wykorzystaniem filozoficznej aparatury pojęciowej i metodologicznej), rozpatrywanie komunikacji względem innych obszarów kultury, ustalanie kryteriów odróżniania działań komunikacyjnych od innych typów działań, analizowanie refleksji nad komunikacją w pismach filozofów współczesnych. Obszar drugi – związany z historią komunikacji – stanowi konsekwencję i rozwinięcie pierwszego obszaru i obejmuje kwestie związane z m.in. metodologią badań nad przeszłością komunikowania, badanie konsekwencji zabiegu polegającego na uhistorycznianiu zjawisk komunikacyjnych, badania w zakresie historii mediów oraz historii wyobrażeń zbiorowych o komunikacji.

W ramach prac badawczych wykorzystane zostaną liczne teksty w języku angielskim, m.in. Handbook of Communication History (Simonson, Peck, Craig, Jackson 2013), Communication as Culture (Carey, 2009), Communication in History (Crowley, Heyer, 2011), On Philosophy of Communication (Radford, 2005), The Bias of Communication (Innis, 2012), How Communication Shapes Culture? (Conway, Schaller, 2002), Social History of Media: From Gutenberg to Internet (2010), History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn (Clark, 2009).

Comments are closed.