Studencka grupa badawcza – dr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM

Studencka grupa badawcza – dr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM

Temat: Umysł w środowisku sztucznej inteligencji: O wpływie technologii cyfrowych na funkcje umysłu

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Piotr Przybysz

Termin: semestr letni 2017/2018 (pierwsze zajęcia: zależnie od przebiegu rekrutacji prawdopodobnie 1 lub 9 marca 2018)

Limit: 8 miejsc

Rekrutacja: Zgłoszenie do 8 marca w formie e-maila na adres przybysz@amu.edu.pl wraz z krótkim uzasadnieniem. Selekcja zostanie dokonana na podstawie ogólnych kryteriów i warunków obowiązujących dla SGB na stronie IF UAM https://filozofia.amu.edu.pl/sgb/ 

Kryteria pomocnicze: (1) zgłaszające się osoby powinny być wyraźnie zainteresowane tematyką zajęć; (2) chętne do podejmowania wyzwań intelektualnych związanych z udziałem w dyskusjach, przygotowywaniem prezentacji, czytaniem tekstów oraz pisaniem artykułów; (3) powinny znać język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów naukowych.

Zaliczenie: uczestnictwo i aktywność w grupie badawczej; udział w grupowym przygotowaniu raportu końcowego (artykułu).     

Tematyka zajęć

Celem projektu jest przeanalizowanie i lepsze zrozumienie, w jaki sposób nowoczesne technologie cyfrowe wpływają na funkcjonowanie umysłu oraz jak oddziałują na aktywność mózgu ich użytkowników. Jak zmienia sie funkcjonowanie naszych umysłów w wyniku trwałego obcowania z komputerem, internetem, komunikatorami, portalami społecznościowymi? Wpływ ten przedyskutowany zostanie na  dwóch płaszczyznach:

 • Jak przebiega i przebiegać będzie w przyszłości rozwój technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji (AI) oraz jak wpłynie on na życie i funkcjonowanie przyszłych pokoleń (np. w jakim stopniu sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić inteligencję naturalną; zasady ewolucji maszyn cyfrowych; zagadnienia robotów bionicznych; doskonalenie komunikacji (inferfejsów) człowiek-maszyna, internet rzeczy, przetwarzanie informacji w formacie big data
 • Jak technologie cyfrowe i internet wpływają na życie i funkcjonowanie umysłowe i psychiczne ludzi (np. zagadnienie cyfrowego uzależnienia; wpływ korzystania z portali społecznościowych i komunikatorów internetowych (np. facebook) na funkcje umysłowe młodzieży i dorosłych, takie jak np. pamięć czy uwaga; zagadnienie cyberchorób, np. cyfrowej demencji).

Zadaniem dwóch zespołów, na które zostaną podzieleni biorący udział w zajęciach studenci, będzie przygotowanie prezentacji i tez do dyskusji, jakie będą odbywały się na spotkaniach grupy badawczej. Końcowym celem jest przygotowanie dwóch raportów badawczych (artykułów), które będą podsumowaniem dyskusji toczonej na spotkaniach.

Serdecznie zapraszam na zajęcia studentów zainteresowanych rozwojem nowych technologii oraz sztucznej inteligencji!

Literatura wybrana

 • Nick Bostrom (2014). Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia. Gliwice: Helion.
 • Nicholas Carr (2013). Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Helion.
 • Nicholas Carr (2015). The Glass Cage. Where Automation is Taking Us. London: The Bodely Head.
 • Martin Ford (2015). Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy? Warszawa: CDP.
 • Francis Fukuyama (2002). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Wydawnictwo Znak.
 • Ray Kurzweil (2013). Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii. Warszawa: Kurhaus.
 • Daniel Levitin (2014). The Organized Mind. Thinking Straight in the Age of Information Overload. London: Penguin Books.
 • Gary Small, Gigi Vorgan (2011). iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań: Vesper
 • Manfred Spitzer (2013). Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci.  Słupsk: Dobra Literatura.
 • Numery czasopisma Młody technik poświęcone zagadnieniom  sztucznej inteligencji http://mlodytechnik.pl/magazyn

Comments are closed.