XI Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Prof. dr hab. Zdzisław Błaszczak    Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński
Wydział Fizyki       Instytut Filozofii
Uniwersytet im. A. Mickiewicza Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Umultowska 85 ul. Szamarzewskiego 89c
61-614 Poznań 60-568 Poznań
zetbe@amu.edu.pl antonisz@amu.edu.pl

 

Zapraszamy do udziału w XI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI FILOZOFII FIZYKI organizowanej przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii oraz Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, która odbędzie się 6 i 7 marca 2015 r. w auli Wydziału Fizyki UAM.

Temat konferencji: WZGLĘDNOŚĆ W FIZYCE I FILOZOFII, związany jest z setną rocznicą sformułowania przez Alberta Einsteina ogólnej teorii względności.    

Termin zgłaszania tematów wystąpień: 15 lutego 2015 r.

Forma zgłoszenia: e-mail na wskazane wyżej adresy z tematem i kilkuzdaniowym jego rozszerzeniem.

Zdzisław Błaszczak

Antoni Szczuciński

Comments are closed.