Home » ECDL – European Computer Driving Licence

ECDL – European Computer Driving Licence

Charakterystyka kursu: kurs ma charakter teoretyczny i praktyczny a jego głównym celem jest przygotowanie do egzaminu ECDL – start.

Miejsce szkolenia: certyfikowane laboratorium komputerowe Instytutu Filozofii.

Warunki: w szkoleniu mogą wziąć udział studenci II i III roku studiów licencjackich oraz studenci I i II roku studiów magisterskich uzupełniających. Szkolenie jest bezpłatne

Trenerzy: dr Sławomir Leciejewski, mgr inż. Marek Hołowiecki

Liczba godzin: 30h

Forma zaliczenia: egzamin ECDL

Forma zaświadczenia: Certyfikat ECDL

Sylabus kursu: http://ecdl.ckj.edu.pl/sylabusy/syllabus_5.pdf

Koordynator kursu: mgr inż. Marek Hołowiecki (marek.holowiecki@amu.edu.pl)