Austriackie stypendia dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych; nabór na rok akademicki 2024/2025

Szanowni Państwo!

Austriackie Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań Naukowych zaprasza studentów, absolwentów i naukowców do składania wniosków o stypendia dla na rok akademicki 2024/25.

Informacje o stypendiach można znaleźć na stronie Austriackiego Forum Kultury: https://austria.org.pl/granty. Pełna oferta stypendialna jest dostępna na stronie www.grants.at (w języku niemieckim i angielskim).

Zachęcamy do udziału i prosimy o przekazanie wiadomości potencjalnie zainteresowanym!

 

Z wyrazami szacunku

Austriackie Forum Kultury w Warszawie
Österreichisches Kulturforum Warschau
Anna Macko
Projekty naukowe, PR
+48 22 526 88 25
Próżna 7/9, 00-107 Warszawa
anna.macko@bmeia.gv.at
https://austria.org.pl/

Comments are closed.