Fakultet: Aporia miłości. Teorie, style, interpretacje

Zapraszam Studentki i Studentów na zajęcia fakultatywne – Aporia miłości. Teorie, style, interpretacje

W badaniach nad istotą miłości, a więc nad wyjątkowym i chyba najważniejszym rodzajem relacji człowieka do człowieka, należy pamiętać nie tylko o zastanym przez poszczególne indywiduum, historycznie zmiennym efekcie transfiguracji kulturowych, lecz także o zasadniczo niezmiennej lub ulegającej w niewielkim stopniu zmianom biologicznej naturze człowieka.

Miłość, która uobecnia się w relacjach międzyludzkich /partnerskich/, asystuje zarówno heterogenicznym aspiracjom duchowym, jak i biologicznym, niemal partykularnym determinantom zmysłowego ciała. W ten sposób powstaje pewne napięcie, generowane na gruncie spolaryzowanych, naturalistyczno-kulturowych dynamizmów. 

Tym samym pojęcie miłości, zmagając się z obciążeniem aporii i charakterystycznym dla bieżących przemian społeczno-kulturowych chaosem, domaga się swej obecności zwłaszcza na warsztatach filozoficznych.

Dr Mirosław Piechowiak

Comments are closed.