Godziny dziekańskie w dniu 02.03.2023 r.

Godziny dziekańskie w dniu 02.03.2023 r.

Dziekan Wydziału Filozoficznego UAM prof. dr hab. Roman Kubicki zarządza godziny dziekańskie w dniu

2.03.2023 r. (czwartek) w godzinach 13:00 – 15:00.

W tym czasie nie odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz dyżury pracowników na Wydziale Filozoficznym. Dodatkowo, w dniu 02.03.2023 r. nieczynne będzie Biuro Obsługi Wydziału. Biuro Obsługi Studenta pracuje bez zmian.

Comments are closed.