Informacja na temat organizacji roku akademickiego 2022/2023 w dniach 20 – 26 lutego 2023

Informacja na temat organizacji roku akademickiego 2022/2023 w dniach 20 – 26 lutego 2023

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 183/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w dniach 20 – 26 lutego 2023 r. zaplanowana jest przerwa międzysemestralna, zatem nauczyciele akademiccy mogą nie być dostępni na dyżurach i nie powinni w tym czasie egzaminować (sesja poprawkowa zaplanowana jest w dniach 27 lutego – 5 marca 2023 r.).

Comments are closed.