INSTYTUT KASZUBSKI ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową im. Gerarda Labudy

Nagroda Naukowa im. Gerarda Labudy przyznawana jest młodym uczonym za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo- i pomorzoznawstwa, które prezentują wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz interdyscyplinarność, a ponadto napisane są pięknym językiem, cechują się jasnością wywodu i są zrozumiałe dla czytelników spoza świata nauki.

Przewodniczący Kapituły Nagrody
Prezes Honorowy Instytutu Kaszubskiego
Prof. Józef Borzyszkowski

Ogłoszenie
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

 

Comments are closed.