Komunikat w sprawie Dyplom++

Komunikat I

Pierwsze zajęcia realizowane w ramach kursu: Techniki Public Relations odbędą się 26.10.2012 w sali 215 w IF UAM. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 13.00 i potrwają do godziny 18.30. Pierwszy panel tematyczny poprowadzi dr Mariusz Szynkiewicz.

Tematy wiodące:

wprowadzenie w tematykę kursu

narzędzia analityczne:

  • analiza wizerunku (w. indywidualny, w. organizacji),
  • analiza sytuacji kryzysowej,
  • analiza materiałów promocyjnych i kształtowanie wizerunku,

Forma zajęć:

  • wykład,
  • case study,
  • zajęcia warsztatowe

Komunikat II

Osoby zainteresowane uczestnictwem w poszczególnych kursach prosimy o przesłanie danych (imię, nazwisko, informacje o specjalności i roku studiów, nr indeksu) na podane adresy mailowe. Adresy będą aktywne od dnia: 23 oaździernika 2012. Zebrane informacje pozwolą nam na skompletowanie baz danych i umożliwią zamknięcie list uczestników szkoleń.

Semestr zimowy:

  1. Techniki Public Relations: public.relations@amu.edu.pl

Semestr letni:

  1. ECDL — European Computer Driving Licence: eurocertificate@amu.edu.pl
  2. Techniki wykorzystania narzędzi komputerowych i internetowych: computer.course@amu.edu.pl
  3. Kurs infobrokerski – Techniki zarządzania wiedzą: infobroker@amu.edu.pl

Koordynator: dr Mariusz Szynkiewicz

dyplomplus@amu.edu.pl

Comments are closed.