Ponowna rejestracja na zajęcia fakultatywne i przedłużenie terminu rekrutacji

Z uwagi na przedłużenie terminu rekrutacji na studia II stopnia oraz liczne prośby studentów o zmianę formy zaliczenia wybranych zajęć i zwiększenie liczby oferowanych konwersatoriów od pierwszego dnia zajęć dydaktycznych w roku ak. 2014/2015 (czwartek 02.10, po wieczornej migracji danych) powtórzona zostanie rejestracja na zajęcia fakultatywne. W związku z tym dotychczasowe zapisy na przedmioty fakultatywne zostały anulowane. Studenci proszeni są o ponowne dokonanie rejestracji na zajęcia. Jednocześnie informujemy, że termin zapisów na zajęcia fakultatywne zostaje przedłużony do dnia 22.10.2014.

Decyzją Dziekana Wydziału termin rejestracji na zajęcia obligatoryjne upływa 15.10.2014.

Comments are closed.