Projektowanie komunikacji i wizerunku – zaliczenie poprawkowe

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Projektowanie komunikacji i wizerunku" odbędzie się 9 września 2013 r. o godz. 8:00 w sali 215.

Comments are closed.