Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jędrzeja Malińskiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamiają, iż w dniu 5 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00  (online) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Jędrzeja Malińskiego

Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.

Zaproszenie

Comments are closed.