Rejestracja na  zajęcia z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Rejestracja na zajęcia z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Student rejestruje się na zajęcia WF poprzez system USOS Web (Internet), wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań.

Szczegóły na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Zapraszamy 26.09.2022 na spotkania informacyjne dotyczące organizacji sportu na UAM zgodnie z HARMONOGRAM DLA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW – Dołącz do spotkania (Microsoft Teams). – link

26.09.2022 rok – godz.: 11.00-11.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:qSXh8RA6HrKVqGJrf9Y8Uzthgow310YBL4v6eO1KKv01@thread.tacv2/1661981993729?context=%257B%2522Tid%2522:%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522,%2522Oid%2522:%252235af6b43-18df-4051-9017-30e2b4a7b80a%2522%257D

 

Rejestracja na zajęcia WF w semestrze letnim zostanie przeprowadzona w dniach od 27 września (godz. 8:00) do 28 września 2022 (godz. 23:00) 2022 roku.

Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się w semestrze zimowym – 5 października 2022 roku.

Zawodników oraz pasjonatów sportu zapraszamy do trenowania z nami w sekcjach sportowych. (również w ramach zajęć WF)

W dniu 6 października (czwartek) o godzinie 20:00 zapraszamy na spotkanie z trenerami sekcji UAM na MS Teams 

Dołącz do spotkania i porozmawiaj z trenerem – link 

Kontakty do trenerów dostępne są również na stronie www.uamsport.pl

Comments are closed.