Rekrutacja na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017

Przyjęcie na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) odbywa się w wyniku postępowania kwalifikacyjnego w ramach limitu przyjęć na pierwszy rok tych studiów – maksymalnie 5 osób.

Spis wymaganych dokumentów znajduje się w uchwale rekrutacyjnej na 2016/2017:

Uchwała nr 315/2016 Senatu UAM z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 416/2014/2015 Rektora UAM z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie badań lekarskich uczestników studiów doktoranckich

Wzór kwestionariusza osobowego znajduje się na stronie domowej IF UAM w zakładce Studia/studia doktoranckie.

Terminy:

Ostatni dzień na złożenie dokumentów: 1 lipca 2016 r., godz. 14.00

Termin postępowania rekrutacyjnego: 12 – 14 lipca 2016 r.

Comments are closed.