Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXVIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXVIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.


Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu.

Szczegóły.

Comments are closed.