Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

W dniu 20 grudnia 2021 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Szczegóły.

Comments are closed.